Dine fordele

 • Kombineret sorterings- og plukkesystem

 • Vare-til-person-plukkesystem (lave støjemissioner)

 • Optimal arealudnyttelse

 • Stor stigning i effektiviteten

 • Optimalt materialeflow, kortere ordregennemløbstider

 • Høj dynamik på et minimum af plads

 • Plukning uden fejl

 • Ensartet ind- og udlagringsydelse, uafhængig af fyldningsgraden (>250 dobbeltcyklusser i timen)

 • Maksimalt skånsom håndtering af produkterne

 • Lavt energiforbrug og slitage

 • Høj integration og kompatibilitet af system

 • Innovativ lagerteknik: betydelig lagertæthed

 • Lagerstyring i realtid

 • Kontrol af udløbsdatoer

 • Sporing af batches

 • Maksimal pålidelighed; maksimal tilgængelighed