Perfekt kombination: 3D-MATRIX Solution® og SSI Navette-systemet

For at opnå en yderligere forøgelse af effektiviteten kan et miniload-lager og SSI Navette-systemet kombineres med vores revolutionerende og patenterede 3D-MATRIX Solution®.

Sammen med multilevel SSI Navette-shuttlen på X-aksen kommer Y- og Z-aksen i anvendelse med SSI Navette-løfteenheder og conveyorsystemer. De anvendte SSI Navette-systemkomponenter i lagersystemet er designet til et optimal sammenspil, hvor disse arbejder konsekvent og uafhængigt af hinanden. Afkoblede transferpladser i reolkonstruktionen fungerer som buffer mellem flere SSI Navette-køretøjer og SSI Navette-løfteenheder, hver især med adgang til lastbærerne. Dette muliggør en sekvenseret udlagring til et vilkårligt antal arbejdsstationer, som er forbundet via conveyorsystemer, samt en lastoptimeret indlagring.

Dette resulterer i en højdynamisk og effektiv vare-til-person-plukning, lagring, bufferlagring og individuel sekvensering i ét system. Udlagringerne sker uden samling og fordeling via efterliggende conveyorsystemer til de respektive tilsluttede plukke- og forsendelsesstationer.