Automatiseret smådelslager (ASL)

Pladsbesparende lagring og fuldt automatiseret drift

I et automatiseret smådelslager kan du lagre forskellige artikler effektivt og pladsbesparende i beholdere, kasser eller på bakker ved fuld udnyttelse af rummets højde. Den IT-styrede ind- og udlagring overtages af lagerkraner eller shuttles. En tilknytning af det automatiserede smådelslager til plukkearbejdspladser sker via det tilhørende transportsystem eller førerløse transportsystemer.

Automatiseret smådelslager og præcist tilpassede lastbærere fra ét sted 

SSI SCHÄFER hører til de få leverandører af automatiserede smådelslagre, som udover reolkonstruktioner og lagermaskiner også tilbyder tilhørende lastbærere. Dermed stiller vi alle komponenter til rådighed fra ét sted og er i stand til at realisere forskellige systemvarianter inkl. specifikke specialløsninger med egne produkter.

AUTOMATISERET SMÅDELSLAGER (ASL): SKALÉRBARE SYSTEMER TIL AUTOMATISK LAGRING AF SMÅDELE

 • Anvendelsen af forskellige lagermaskiner afhænger af de pågældende behov

 • En- eller flerpladslagring, sidstnævnte også som hyldereolsystem, for eksempel til lagring af kasser

 • Diverse indlagringsmuligheder i dybden – fra enkelt til dobbeltdybde

 • Varianter med flere funktionsniveauer og lagerkraner placeret over hinanden for endnu større effektivitet

 • Integration af gennemløbskanaler

 • Fuldt automatiseret drift med lagerkraner eller shuttles

 • Optimal rumudnyttelse: mere lagerplads i de eksisterende bygninger, færre byggeomkostninger til nyt lagerarealer

 • Korte adgangs- og leveringstider, egnet til e-handel

 • Høj dynamik og omsætningsydelse ved stor variation i artiklerne

 • Forskellige udførsler: Alt efter den valgte lastbærer og krævet hastighed kan lagertætheden øges eller reolomkostningerne minimeres.  

 • En- eller flerpladslagring, enkelt til dobbelt dybde, integration af gennemløbskanaler

 • Varianter med flere funktionsniveauer og lagerkraner placeret over hinanden for endnu større effektivitet

AUTOMATISERET SMÅDELSLAGER

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

[---Error_NoJavascript---]