Dine fordele

  • Fuldt automatiseret drift med lagerkraner eller shuttles

  • Optimal rumudnyttelse: mere lagerplads i de eksisterende bygninger, færre byggeomkostninger til nyt lagerarealer

  • Korte adgangs- og leveringstider, egnet til e-handel

  • Høj dynamik og omsætningsydelse ved stor variation i artiklerne

  • Forskellige udførsler: Alt efter den valgte lastbærer og krævet hastighed kan lagertætheden øges eller reolomkostningerne minimeres.  

  • En- eller flerpladslagring, enkelt til dobbelt dybde, integration af gennemløbskanaler

  • Varianter med flere funktionsniveauer og lagerkraner placeret over hinanden for endnu større effektivitet

[---Error_NoJavascript---]