Retlige grunde til behandling

Hvis du har givet dit samtykke til, at dine personoplysninger bliver behandlet til et bestemt formål, er behandlingen afsluttet på grundlag af artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen. Hvis en sådan behandling er nødvendig for at opfylde eller igangsætte en kontrakt med dig, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1 b i persondataforordningen. I nogle tilfælde, f.eks. for at opfylde skatteforpligtelser kan vi være underlagt en juridisk forpligtelse til at behandle personoplysninger. De juridiske grunde i sådanne tilfælde fremgår af artikel 6, stk. 1 c i persondataforordningen. I sjældne tilfælde kan data også behandles for at beskytte afgørende interesser hos dig eller en anden person. I dette usædvanlige tilfælde er behandlingen baseret på artikel 6. stk. 1 d i persondataforordningen. Endelig kan behandlingen også være baseret på artikel 6, stk. 1 f i persondataforordningen. Dette er tilfældet, hvis behandling er med det formål at beskytte en berettiget interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, så længe disse interesser ikke underkendes af dine interesser, borgerlige rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. En sådan juridisk interesse kan antages, hvis du er kunde hos os. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1 f i persondataforordningen er vores legitime interesse udførelsen af ​​vores daglige forretning.