Dine fordele

En central informationskilde til:

  • Systemvisualisering

  • KPI’er (nøgletal)

  • Visualisering af materialeflow

  • Funktionsstatus for lagerpladsen:
    Central meddelelsessamling og -fordeling, alarmstyring med forskellige alarmniveauer, fejlserviceunderretning og ticketsystem

  • Forskellige visninger af systeminformationer

  • Daglige bruger- og styringsinformationer

  • Kombination af forskellige informationer i et skærmbillede

  • Analyse af langtidsdata

[---Error_NoJavascript---]