Logistiksoftwarens strategiske betydning

Logistiksoftwaren er af stor betydning for det intelligente netværk mellem materialeflow og processer. Virksomhederne søger ikke længere rene softwaremoduler, men systemløsninger til specifikke behov.

Med de ændrede logistiske opgaver og den øgede kompleksitet stiger behovet for koordinering mellem de enkelte delprocesser.

Det er nødvendigt at have et overordnet styringssystem til optimering, styring og overvågning af alle materialestrømme inden for forsyningskæden for at kunne følge alle relevante varebevægelser og bestillinger på en overskuelig måde.

Alle ordrer, data, lagerbestande og ændringer i lagerbestanden, udførelsesinstanser samt status for alle deltagere knyttes sammen i realtid. Dette gør virksomheder i stand til aktivt at have fuld kontrol over forsyningskæden. Det vil sige at logistiksoftwaren skal opfattes som en komplet løsning. Dette gør det muligt at drive systemet med den største effektivitet, mens det på den anden side er muligt at udelukke mulige problemer mellem grænsefladerne.

SSI SCHÄFER differentierer sig med sin softwarepakke WAMAS® og stiller en softwareløsning til rådighed, som mere end opfylder dette behov. Med vores logistiksoftware WAMAS® sikrer vi den vertikale integration af alle interne logistiske komponenter og tilbyder dermed vores kunder et komplet system med en høj kapacitet.