Med WAMAS® Lighthouse øger du både din produktivitet og kvalitet

  • Hurtig fejldiagnose

  • Minimering af fejl

  • Undgår at systemet står stille

  • Forbedring af pålidelighed, tilgængelighed og effektivitet

Ved WAMAS® Lighthouse er der tale om en skalérbar web-applikation, som giver mulighed for, at mange apparattyper, både stationære og mobile devices, kan anvendes. WAMAS® Lighthouse-serveren er platformsuafhængig, meget ressourceskånsom og kan køre på forskellige styresystemer.