it_material_flow

Enterprise Solutions

Enterprise Solutions – en samlet løsning til din supply chain

Enterprise Solution-afdelingen ved SSI SCHÄFER er et logistisk styringsinstrument mellem lager, transport og varedisponering. Med andre ord drejer det sig om en samlet og holdbar opfyldelse af dine kunders ønsker.

Enterprise Solutions fra SSI SCHÄFER er udviklingen fra den softwarestyrede og løsningsbundne interne logistik over den forbundne Supply Chain Execution til en integreret logistikplatform for alle salgskanaler og styring af logistikken i et fleksibelt lagerstyringssystem.

Er dine mål

  • at reducere kapitalomkostninger?

  • at sænke stykomkostninger?

  • at øge gennemløbstiderne?

Kunden i centrum

Vi yder support og rådgiver igennem hele omstillingsprocessen. Her trækker vi på vores store knowhow inden for logistik og processer, som vi har tilegnet os gennem talrige kundeinstallationer og tilpasser dem til din organisation.

Det er SSI SCHÄFERs mål at skabe en standardiseret logistikplatform, som dækker alle salgskanaler. Denne løsning forbinder planlægning på tværs af kanaler, planlægning og styring af logistikken som en del af et fleksibelt lagerstyringssystem.

ENTERPRISE SOLUTIONS – EN SAMLET LØSNING TIL DIN SUPPLY CHAIN

E-handel og transformationen fra sælgers til købers marked er årsag til en enorm vækst og enorme ændringer i logistikbranchen. Resultatet er individualiseret produktion, stigende forventninger hos kunderne og stadigt kortere produktlivscyklusser samt hurtige skift af produkter og kollektioner. Mindre ordrer i større bestillingsfrekvenser udfordrer den interne logistik, når det gælder om at opfylde kundernes individuelle behov.

For at tilpasse sig markedet kræves en standardiseret logistikplatform, som er i stand til at håndtere alle salgskanaler. Dette inkluderer planlægning og styring af logistikken i et fleksibelt lagerstyringssystem.

Logistiksoftwaren er af stor betydning for det intelligente netværk mellem materialeflow og processer. Virksomhederne søger ikke længere rene softwaremoduler, men systemløsninger til specifikke behov.

Med de ændrede logistiske opgaver og den øgede kompleksitet stiger behovet for koordinering mellem de enkelte delprocesser.

Det er nødvendigt at have et overordnet styringssystem til optimering, styring og overvågning af alle materialestrømme inden for forsyningskæden for at kunne følge alle relevante varebevægelser og bestillinger på en overskuelig måde.

Alle ordrer, data, lagerbestande og ændringer i lagerbestanden, udførelsesinstanser samt status for alle deltagere knyttes sammen i realtid. Dette gør virksomheder i stand til aktivt at have fuld kontrol over forsyningskæden. Det vil sige at logistiksoftwaren skal opfattes som en komplet løsning. Dette gør det muligt at drive systemet med den største effektivitet, mens det på den anden side er muligt at udelukke mulige problemer mellem grænsefladerne.

SSI SCHÄFER differentierer sig med sin softwarepakke WAMAS® og stiller en softwareløsning til rådighed, som mere end opfylder dette behov. Med vores logistiksoftware WAMAS® sikrer vi den vertikale integration af alle interne logistiske komponenter og tilbyder dermed vores kunder et komplet system med en høj kapacitet.

LAGERSTYRINGSSYSTEM

Det perfekte svar på alle dine interne logistiske behov

WAMAS®

Ved brug af WAMAS® - lagerstyringssystemet over dem alle - designer SSI SCHÄFER et mere effektivt lager til dig – lige fra lagerstyringen og til kontrolsystemet, uanset om det drejer sig om et manuelt eller fuldautomatisk logistiksystem.

WAMAS® softwaren har en bred række af funktioner fra lagerstyring til transparent overvågning og kontrolfunktioner, så vel som brugergrænseflader til de fleste ERP-systemer, og er dermed det perfekte svar på alle dine logistiske behov.

WAMAS® softwarens funktioner er ikke kun begrænsede til at lagre og administrere dine varer: WAMAS® styrer og kontrollerer alle processer i den interne logistik. Effektiv og fleksibel ekspedition af ordrer, optimering af varernes bevægelser og ressourcer, og fremskaffelse og analysering af KPI’er, er blot nogle af de funktioner som den brede WAMAS® portefølje tilbyder.

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

WAMAS®

SAP_Highlightbild_mit Logo

SAP EWM

IT Control Center

Key Performance Indicators og dashboards

Software Solutions for your logistics

Software-løsninger til automatiserede systemer

Ingen tilgængelige eksempler

HENT MERE INFORMATION

Den rigtige løsning til enhver branche. SSI SCHÄFERs ekspertise kombinerer specifik knowhow med omfattende erfaring for at levere skræddersyede løsninger.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB

Ekspertise i enhver branche

SSI SCHÄFERS ekspertise omfatter specifik knowhow og lang erfaring med tilpassede løsninger.

1.3 MB
Hvordan kan vi hjælpe?