SAP Solution Manager

Vi afvikler vores SAP-projekter ved hjælp af SAP Solution Manager for at kunne garantere et effektivt og problemfrit projektforløb. Vores medarbejdere er fortrolige med metoderne og funktionerne i Solution Manager – lige fra indsamling af dine krav og udarbejdelse af tekniske specifikationer over implementerings- og testfaser til idriftsættelse og brugerundervisning. Solution Manager overtager alle centrale planlægnings- og dokumentationsopgaver samt styringen af systemkonfigurationen.

[---Error_NoJavascript---]