wamas_labor_management.jpg

WAMAS® LRM

WAMAS® Labor and Resource Management– maksimal og transparent ydeevne på lageret

WAMAS® Labor and Resource Management, WAMAS® LRM, supplerer produkt- og tjenesteydelsesporteføljen for den interne WAMAS® -logistiksoftware. Kombinationen af disse to løsninger optimerer den interne logistiks ydeevne og garanterer maksimal transparens for oplysningerne. WAMAS® LRM kan anvendes som et uafhængigt system eller integreres i et eksisterende lageradministrationssystem som f.eks. WAMAS®.

WAMAS® LRM analyserer både individuelle processer og hele det interne materialeflow med sit intelligente system. Resultaterne kan gøres tilgængelige med en lang række evalueringsfunktioner. Rapporter skaber transparens i alle processer på lageret hver dag. Ved analyse af forskellige tidsperioder bliver det nemmere at få et klart overblik over, hvor og hvornår spidsbelastninger eller perioder med lav produktivitet forekommer.

WAMAS® LRM OPTIMERER LAGERPROCESSERNE OG SIKRER EFFEKTIV BRUG AF ARBEJDSKRAFTEN PÅ HELE LAGERET.

WAMAS® LRM beregner alle afstande samt al transporttid og materialehåndteringstid på lageret. Afhængigt af det anvendte transportmiddel eller hastigheden for den pågældende fase, der overvåges, inddeler systemet lagerprocesserne i frit definerbare tidsblokke. De ideelle, tilsigtede tider for hver aktivitet sammenlignes derefter med den faktiske tid, som hver aktivitet tager. Denne evaluering af lagerets produktivitet giver klarhed over, hvilke processer, der tilfører værdi, og hvilke der ikke gør. Derudover registrerer og evaluerer WAMAS® LRM også de lagerfaser, der ikke ville blive klassificeret som værdiskabende, men som er nødvendige.

Med realtidsevalueringer bliver værdifulde oplysninger tilgængelige, og det er muligt at identificere de områder, hvor optimering er påkrævet. Evalueringen kan tilpasses og filtreres på mange måder. Individuelle betjeningspaneler og rapporter med tidsangivelser kan oprettes og sendes automatisk til de rette modtagere. Med denne løsning forenkles planlægningen vedrørende udnyttelsen af arbejdskraften betydeligt.

Definerede nøgletal til planlægning af brugen af arbejdskraften gør det nemmere at styre den daglige lagerdrift. Disse oplysninger er tilgængelige når som helst og er grundlæggende for en frema​​​​​​​drettet planlægning og optimal brug af ressourcerne. Det kan naturligvis øge hele lagerets produktivitet.

  • Frit definerbare tidsblokke

  • Sammenligning af tilsigtet/FAKTISK tidsforbrug

  • Evaluering af ydeevnedata og KPI'er

  • Lønberegning baseret på aftalte KPI'er

  • Personaleplanlægning

  • Prognoseplanlægning

  • Standardrapporter og -betjeningspaneler

  • Selvstændigt eller integreret i WAMAS LAS

  • MA-evalueringer og spørgeskemaer

Brugen af arbejdsstyrkeadministrationssystemer har i langt højere grad end tidligere vist sig at være en vigtig konkurrencemæssig fordel for mange virksomheder. Som følge af interne logistiske udfordringer såsom spidsbelastningsydeevne og håndtering af større mængder, stiger presset på virksomhederne fortsat. Effektiv brug og hurtig tilførsel af ressourcer er vigtigere end nogensinde, og mange virksomheder har behov for større lagre og flere medarbejdere.

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

WAMAS®

SAP_Highlightbild_mit Logo

SAP EWM

Ingen tilgængelige eksempler

Hvordan kan vi hjælpe?