Udfordringer for den interne logistik

Logistikvirksomheder, som fortsætter med den ret stive og relativt en-dimensionelle varelagring og forsendelse, vil få svært ved at konkurrere i den nærmeste fremtid. Mange virksomheder bruger allerede delvist eller endda fuldt automatiserede conveyorsystemer. For logistikvirksomheder er spørgsmålet, hvilke skridt, der er nødvendige for at følge med udviklingen.

 

I fremtiden vil sammenkædningen mellem data- og transportlogistik spille en vigtig rolle. Særligt i forbindelse med tingenes internet (IoT) vil intelligente, selvstyrende køretøjer skabe selvkørende, automatiserede og fleksible logistikløsninger, som vi i dag kun kan gisne om. Hvis man betragter denne udvikling set ud fra et E-handelssynspunkt, hvor den stadigt voksende produktion involverer transport af stadigt mindre ordrer, vil produktionsfaciliteter uden en fleksibel og problemfri transportlogistik være næsten umulige at drive. Den fjerde industrielle revolution (nøgleord ”Smart Factory“) er altså kun realiserbar, hvis logistiksystemer er i stand til at forsyne råstoffer, halvfabrikata og færdige produkter rettidigt til bestemmelsesstedet.

 

Disse konklusioner er dog langt fra slået igennem alle steder inden for den interne logistik. ”De mellemstore virksomheder er relativt tilbageholdende over for dette emne og afventer, hvad de ”store“ gør, for så at kopiere det om et par år eller årtier,“ vurderer Thilo Jörgl. Men det er ikke en god strategi i en tid, hvor digitaliseringen løber rigtigt stærkt. ”Små virksomheder kan allerede i dag uden problemer implementere små byggesten som fx preventive maintenance (præventiv vedligeholdelse).“

 

Dette understreger Rob Schmit fra SSI SCHÄFER: ”En moderne maskine eller et moderne anlæg har som regel allerede de nødvendige elementer. Dermed har alle virksomheder, uanset størrelse, i princippet allerede industri 4.0 i huset.“