Videregivelse til direkte afsender/producent

Nogle produkter leveres direkte fra producenten til dig. I dette tilfælde sender vi dine adresseoplysninger til producenten, så denne kan levere dine bestilte varer. Dine oplysninger vil blive videregivet til kontraktudførelse baseret på artikel 6, stk. 1 b) i persondataforordningen.