SSI SCHÄFER tilslutter sig ”50 Sustainability and Climate Leaders”-initiativet

SSI SCHÄFER tilslutter sig ”50 Sustainability and Climate Leaders”-initiativet for at gøre sin indflydelse gældende i arbejdet med at finde bæredygtige, økonomiske og fremtidssikre løsninger på komplekse materialeflow. #ThinkTomorrow.

Et kapløb vi kan vinde - det er højdepunktet for klimabevidste virksomheder, der deltager i 50 Sustainability and Climate Leaders-initiativet. Initiativet, der har til formål at fremme innovation og bæredygtige forretningsmodeller, skaber en platform til at virksomhederne kan bidrage til global synliggørelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Samarbejde mellem 50 repræsentanter fra erhvervslivet

50 af verdens førende virksomheder fra forskellige brancher mødes for at vise eksempler på, hvordan de udvikler aktiviteter og forretningsmodeller for at sætte kursen mod en mere bæredygtig fremtid. Blandt de fremtrædende deltagere er SSI SCHÄFER den eneste virksomhed, der repræsenterer materialehåndteringsbranchen, og som præsenterer sin portefølje med bæredygtige, innovative løsninger og initiativer, der falder i tråd med virksomhedens filosofi ”Think Tomorrow.”

Det er muligt at nå økonomiske mål og klimamål i fællesskab

”Bæredygtighed bliver et stadigt mere grundlæggende element i fremtidssikre, klimarobuste virksomheder. Vi er en førende virksomhed, der skaber fremtidens interne logistik, udnytter de digitale muligheder og anvender dem i en verden med komplekse materialeflow. Derfor er vi den ideelle partner, der stræber efter økonomisk rentable og fremtidsorienterede bæredygtige mål, siger Steffen Bersch, CEO, SSI SCHÄFER-gruppen ”Det er vores opgave både at hjælpe store, små og mellemstore virksomheder med at være innovative og øge effektiviteten i deres logistikprocesser og forsyningskæder, så de bliver succesrige og bæredygtige på langt sigt,” tilføjer Steffen Bersch. 

Partner inden for bæredygtig materialehåndtering

Et teknologisk, bæredygtigt og effektivt initiativ inden for materialehåndtering er vigtigt for at reducere energiforbruget, CO2-udledningen og -omkostninger, og samtidig fremme korte forsyningskæder og sunde arbejdsforhold. SSI SCHÄFER er bevidst om kundernes unikke behov, og kombinerer blandt andet energi-genindvindende hardware, energieffektivitets-software, forebyggende vedligeholdelse, genanvendte og genanvendelige materialer, grønt byggeri og ergonomiske løsninger for at balancere krav til ydeevne, fleksibilitet og holdbarhed.

Erfaringsudveksling om bæredygtige partnerskaber og projekter 

Og det er kun begyndelsen på denne rejse.  I de kommende uger og måneder vil SSI SCHÄFER informere om bæredygtige partnerskaber og aktiviteter, og dele sine erfaringer via forskellige kanaler. Målet er at påbegynde en aktiv erfaringsudveksling med kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede virksomheder for i fællesskab at fremme udviklingen af bæredygtige løsninger i materialehåndteringsbranchen. Følg SSI SCHÄFER her og på de sociale medier, hvor du bliver opdateret om dette projekt og andre initiativer.

https://www.ssi-schaefer.com/50-sustainability-and-climate-leaders