PARTNER INDEN FOR BÆREDYGTIGE, ØKONOMISKE OG FREMTIDSSIKRE LØSNINGER

Som den første materialehåndteringsvirksomhed, der bidrog med FN's mål for bæredygtig udvikling, tilslutter SSI SCHÄFER sig «50 Sustainability & Climate Leaders initiative»-initiativet for at gøre sin indflydelse gældende i arbejdet med at finde bæredygtige, økonomiske og fremtidssikre løsninger til komplekse materialeflow #ThinkTomorrow.

50 Sustainability and Climate Leaders-initiativet er reaktionen fra det internationale erhvervsliv, der viser passion, drivkraft og evne til effektivt at handle på kampen mod klimaændringer og bidrage til at opnå FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. SSI SCHÄFER fremmer bæredygtige såvel som effektive materialehåndteringsløsninger og styrker virksomheds logistik.

Materialehåndteringsindustrien er rygraden i næsten alle sektorer, og yder services, som ingen moderne samfund kan undvære, og som giver sektorerne mulighed for at operere både lokalt og i et globalt miljø. En velfungerende, bæredygtig forsyningskæde er en af de fleste virksomheders succesfaktorer. Ressourcerne er begrænset og skal bruges fornuftigt. På grund af sin erfaring og portefølje med bæredygtige løsninger og innovationer er SSI SCHÄFER blevet indbudt til at deltage i initiativet. Initiativet falder fuldstændigt i tråd med virksomhedens filosofi ”Think Tomorrow.”

Steffen Bersch, CEO, SSI SCHÄFER-gruppen forklarer: ”Det initiativ, vi har tilsluttet, er baseret på FN's bæredygtige udviklingsmål. Vi i SSI SCHÄFER er forpligtet til disse mål. Som en førende international leverandør af lager- og logistiksystemer har vi i lang tid haft at gøre med bæredygtige løsninger. Der er brug for en økonomisk effektiv og bæredygtig logistikorganisation for at reducere energiforbrug, CO2-emissioner og omkostninger og samtidig fremme korte forsyningskæder og sunde arbejdsforhold ”.

layout_web_banner_50cl_v2_final.png

Innovation og effektivitet i materialeflowet

SSI SCHÄFER spiller en vigtig rolle i at fremme virksomheder og partnere, der driver effektivitet sideløbende med bæredygtighed ved at finde måder til, at de kan forblive levedygtige og rentable, mens de tackler klimaændringerne.

Det er kun begyndelsen på denne rejse. I de kommende uger og måneder vil SSI SCHÄFER dele deres bæredygtige partnerskaber og aktiviteter i forskellige kanaler. Målet er at indlede en aktiv erfaringsudveksling med kunder, partnere og andre interesserede virksomheder for i fællesskab at fremme udviklingen af bæredygtige løsninger i materialehåndteringsbranchen. Følg SSI SCHÄFER på de sociale medier og modtag opdatering om dette projekt og andre initiativer i de kommende måneder.

ET KAPLØB, VI KAN VINDE SAMMEN

Læs mere om, hvordan vores løsninger, ressourcer og aktiviteter kan hjælpe din virksomhed med at nå dine bæredygtighedsmål. Udfyld formularen nedenfor, og fortæl os om de bæredygtighedsproblematikker, du oplever. Vi finder en løsning sammen.