PARTNER INDEN FOR BÆREDYGTIGE, ØKONOMISKE OG FREMTIDSSIKRE LØSNINGER

SSI SCHÄFER tilslutter sig «50 Sustainability & Climate Leaders initiative»-initiativet for at gøre sin indflydelse gældende i arbejdet med at finde bæredygtige, økonomiske og fremtidssikre løsninger til komplekse materialeflow #ThinkTomorrow.

50 Sustainability and Climate Leaders-initiativet er reaktionen fra det internationale erhvervsliv, der viser passion, drivkraft og evne til effektivt at handle på kampen mod klimaændringer og opfylde FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Materialehåndteringsindustrien er rygraden i næsten alle sektorer, og yder services, som ingen moderne samfund kan undvære, og som giver sektorerne mulighed for at operere både lokalt og i et globalt miljø. En velfungerende, bæredygtig forsyningskæde er en af de fleste virksomheders succesfaktorer. Ressourcerne er begrænset og skal bruges fornuftigt. På grund af sin erfaring og portefølje med bæredygtige løsninger og innovationer er SSI SCHÄFER blevet indbudt til at deltage i initiativet. Initiativet falder fuldstændigt i tråd med virksomhedens filosofi ”Think Tomorrow.”

Som global leverandør med stærk lokal tilstedeværelse hjælper SSI SCHÄFER både store, små og mellemstore virksomheder med at være innovative og øge effektiviteten i deres logistikprocesser og forsyningskæder. Formålet er at hjælpe disse virksomheder med at få succes og være bæredygtige på langt sigt. 


”Som en førende virksomhed, der skaber fremtidens interne logistik, er vi den ideelle partner, der forfølger økonomisk rentable og fremtidsorienterede bæredygtige mål,” siger Steffen Bersch, CEO, SSI SCHÄFER-gruppen “Vi har en bred portefølje af innovative produkter og løsninger, som vi kombinerer til den enkelte kundes specifikke behov.” 

Nogle eksempler på det er:


  • energieffektivitet og miljøvenlig drift på lagre og i materialeflow

  • økologiske byggemetoder

  • korte forsyningskæder

  • forebyggende vedligeholdelse, fjernvedligeholdelse

  • sunde arbejdsbetingelser og en renere atmosfære

  • mindre affald og reduktion af CO2-fodaftrykket


For at forklare, hvad bæredygtighed betyder, er SSI SCHÄFER gået sammen med tre kunder for at vise forskellige løsninger i videoen ovenfor:

1. Bæredygtig udvikling med Infarm (Europa)

2. Modstandsdygtighed over for klimaændringer og uforudsigelige hændelser som COVID-19 pandemien, sammen med ORCA Cold Chain Solutions (Asien)

3. Et digitalt distributionscenter, energieffektiv hardware og smart software til forebyggende vedligeholdelse sammen med Pepperl+Fuchs (USA)


FN forudser, at inden 2030 vil 80% af verdens befolkning bo i byer og med en stærkere befolkningstilvækst end hidtil ventet, vil efterspørgslen efter fødevareproduktion i høj grad overstige vores mest knappe ressourcer. Infarm og SSI SCHÄFER arbejdede sammen for at ændre traditionelt landbrug til automatiseret vertikalt landbrug. De har påtaget sig et klart ansvar for at hjælpe byer og boligområder med at blive sikre, klimarobuste og bæredygtige. Sammenlignet med traditionelle landbrugsarealer er innovationen op til 400 gange mere effektiv (på 25 m² kan avlerne producere det, der svarer til 8 hektar), behovet for vand er 95% mindre, forbruget af gødningsstoffer er 75% lavere, og der bruges ingen form for kemiske pesticider.

Fødevaresikkerhed, tryghed og høj ydeevne er endnu et område, hvor SSI SCHÄFER gør en forskel. SSI SCHÄFER har eksempelvis implementeret en energieffektiv, men yderst automatiseret, løsning for ORCA Cold Chain Solutions i Filippinerne. De står over for den udfordring i branchen, at op til 37% af de fødevarer, der produceres på verdensplan, går til spilde på grund af dårlig emballering, dårlige opbevaringsforhold og dårlig håndtering. Med den integrerede løsning reducerede partnerne elektricitetsomkostningen med næsten 35%, minimerede brugen af menneskelige ressourcer for at sikre alle produkters integritet og øgede kontrollen med 100% sporbarhed af varer i bygningen (dvs., at de flyttede op til 4.800 paller på en dag med automatiseringsløsninger fra SSI SCHÄFFER).

Ved at anvende en innovativ tilgang og brug af teknologi implementerede SSI SCHÄFER et pålideligt og fremtidssikret distributionscenter med cirka 28.000 oplagringssteder for Pepperl+Fuchs . Udstyret med energieffektivt hardware, der er designet til at reducere CO2-fodaftrykket, udnytter den automatiserede løsning styrken i  Pepperl+Fuchs’ sensorer sammen med SSI SCHÄFERS logistiksoftware for en innovativ og skræddersyet, forebyggende vedligeholdelse.  

layout_web_banner_50cl_v2_final.png

Innovation og effektivitet i materialeflowet

SSI SCHÄFER spiller en vigtig rolle i at fremme virksomheder og partnere, der driver effektivitet sideløbende med bæredygtighed ved at finde måder til, at de kan forblive levedygtige og rentable, mens de tackler klimaændringerne.

Det er kun begyndelsen på denne rejse. I de kommende uger og måneder vil SSI SCHÄFER dele deres bæredygtige partnerskaber og aktiviteter i forskellige kanaler. Målet er at indlede en aktiv erfaringsudveksling med kunder, partnere og andre interesserede virksomheder for i fællesskab at fremme udviklingen af bæredygtige løsninger i materialehåndteringsbranchen. Følg SSI SCHÄFER på de sociale medier og modtag opdatering om dette projekt og andre initiativer i de kommende måneder.

ET KAPLØB, VI KAN VINDE SAMMEN

Læs mere om, hvordan vores løsninger, ressourcer og aktiviteter kan hjælpe din virksomhed med at nå dine bæredygtighedsmål. Udfyld formularen nedenfor, og fortæl os om de bæredygtighedsproblematikker, du oplever. Vi finder en løsning sammen.