Menestys on monen tekijän summa.

Voi olla valaisevaa pohtia, kuinka raivokkaan kilpailtuja elintarvike- ja etenkin makeismarkkinat ovat. HARIBO on palvellut niitä menestyksekkäästi jo vuodesta 1922. Markkinoilla voi tehdä tulosta, mutta kilpailu on kansainvälistä ja alati kovenevaa. Myös raaka-aineiden hinnat ovat nousussa. Näin ollen menestykseen ei riitä pelkät tuoteinnovaatiot, vaan lisäksi on pystyttävä joustaviin prosesseihin ja kustannustehokkuuteen, eikä vähinten sisälogistiikassa.