Pitkän aikavälin kumppanuus

JYSKin ja SSI SCHÄFERin menestyksekäs yhteistyö alkoi ensimmäisellä hankkeella Tanskassa vuonna 2007. Sen jälkeen rakennettiin kaksi muuta logistiikkakeskusta Puolaan ja Ruotsiin. Kaikki ne ovat paikallisten määritysten mukaan räätälöityjä ja niitä ohjataan SSI SCHÄFERin kehittämällä WAMAS®-logistiikkaohjelmistolla.

SSI SCHÄFER toimi Tanskan Uldumin hankkeen pääurakoitsijana laatien logistiikkakonseptin ja vastaten tämän jättihankkeen avaimet käteen -toimituksesta. Kyseessä on merkittävän kokoluokan innovatiivinen ratkaisu, jossa käytetään huippunykyaikaisia laitteistoja. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin kolme korkeahyllyvarastoa.Jokainen niistä oli 136 metriä pitkä, 54 m leveä ja 39 m korkea, ja niihin liitettiin kaksi pientavarahissiä. Lisäksi asennettiin 2,5 kilometriä pitkä lavakuljetusjärjestelmä sekä 1,8 kilometriä pitkä laatikoiden ja pakkausten kuljetinjärjestelmä.

Yhtiön kasvun ja tuotevalikoiman jatkuvan laajenemisen myötä varastokapasiteetin ja -prosessien vaatimukset ovat sittemmin lisääntyneet. Keskus on saanut suurta hyötyä vuonna 2019 tehdystä modernisoinnista, etenkin neljännestä korkeahyllyvarastosta (150 metriä pitkä, 100 m leveä ja 43 m korkea), joka toi 82 000 lisävarastopaikkaa ja seitsemän uutta keräilyn työpistettä. Osan modernisointi- ja laajennustoimenpiteistä, kuten pientavarahissien laajennukset, SSI SCHÄFERin asiakaspalvelu- ja tukitiimi toteutti jälkiasennuksena, eikä operatiivista toimintaa tarvinnut keskeyttää sinä aikana.

Lopputuloksena syntyi eräs Tanskan suurimmista jakelukeskuksista, jossa on 215 000 lavapaikkaa ja 45 000 laatikkovarastopaikkaa. Silti varastossa ei ole vaikuttavaa vain sen koko, vaan etenkin sen tehokkuus: neljä ulkoista varastoa konsolidoitiin yhdeksi keskitetyksi kokonaisuudeksi. Tämä siirsi kömpelön, kalliin tuotteiden sinne tänne kuljettelun historiaan.