Big datan tehokas hyödyntäminen

Myös sisälogistiikassa tietojen merkitys kasvaa jatkuvasti. Siksi ei puhutakaan turhaan big datasta eli siitä valtavasta tietomäärästä, jota syntyy koneisiin ja laitteistoihin integroitujen antureiden, prosessitietojen ja lukemattomien muiden lähteiden kautta. Juuri tässä piilee myös big datan hyödyntämisen vaikeus: ”Syntyvää tietomäärää on voitava hallita ja siitä on pystyttävä löytämään punainen lanka: mitkä tiedot ovat tärkeitä ja mitä tietoja minä tarvitsen?”, toteaa Sven Göhring, KNV Logistik GmbH:n tekninen päällikkö. ”Se on hyvin tärkeää esimerkiksi ehkäisevän kunnossapidon kannalta.”

Big dataa on siis voitava hyödyntää tehokkaasti. Perinteisen valmistavan teollisuuden hierarkia on korvattava kaikissa valmistukseen liittyvissä prosesseissa syntyvien tietojen vertikaalisella ja horisontaalisella integraatiolla. Toisin sanoen tietoja käytetään valmistuksen lisäksi myös yrityksen muilla alueilla. Yksi teollisuus 4.0 -aikakauden johtoajatuksista on se, että kaikkien tärkeiden tietojen on oltava reaaliajassa käytettävissä milloin tahansa. Tältä osin kaikki liiketoiminta-alat ammentavat samasta lähteestä.

Edellytyksenä on kuitenkin se, että kaikki yhden yritykset järjestelmät viestivät ongelmitta keskenään. ”Nykyään on vielä varsin usein niin, etteivät eri järjestelmät pysty keskustelemaan keskenään”, korostaa Buchmann. ”Siksi tarvitsemme ehdottomasti avoimia rajapintoja, sillä jos koneet eivät voi viestiä jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti keskenään ja ihmisen kanssa, sisälogistiikka ei pääse osaksi neljännen teollisen vallankumouksen eduista.”