Digitaalisen varaston askelittainen toteutus

Felix Lütkebomk, SSI SCHAEFER -yhtiön dynaamisten järjestelmien tuotesektorin johtaja, selittää, miten olemassa olevista varastoratkaisuista voidaan muokata tehokkaampia ja selkeämpiä.

Digitalisointi, automatisointi, teollisuus 4.0 ja älykäs logistiikka ovat avainsanoja, joista keskustellaan monissa yrityksissä. Yritysten sisäisessä logistiikassa on jo nähtävissä monia esimerkkejä hyvin sovelletusta digitalisointistrategiasta. Siellä, missä tuotteiden varastointi ja keräily eivät kuitenkaan kuulu yrityksen ydintoimintaan, on edelleen havaittavissa vuosien ajan kasvaneita rakenteita, joissa käytetään manuaalisia varaustoimintoja, jotka ovat vaikeasti hahmotettavissa ja joita ei ole lainkaan verkotettu. Varaston ja logistiikan digitalisoimiseksi sekä varustamiseksi tulevaisuutta varten ja samalla kilpailukyvyn säilyttämiseksi joustavan ratkaisun tarjoavat jälkeenpäin käyttöön otettavat, vähittäiset mukautus- ja modernisointitoimenpiteet.

Digitaalinen muodonmuutos läpinäkyvillä logistiikkaprosesseilla

Varastomäärien ja toimeksiantojen tietojen nopea saanti ja täydellinen läpinäkyvyys – ja ne selkeästi esitettyinä – ovat onnistuneen varastoratkaisun avain. Lisäksi yhä tärkeämmässä roolissa on tuotemäärien automaattinen ja varma määritys, jotta käytettävissä olevaa henkilöstöä pystytään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Prosessin yleisen optimoinnin ohella tärkeätä on myös virheettömän inventaarion suorittaminen yksinkertaisella tavalla.

Intuitiivisesti käytettävällä ohjelmistolla näihin vaatimuksiin voidaan vastata ilman suurta tietotekniikkaan liittyvää vaivannäköä, kun käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:

  • varaston ja inventaarionhallintajärjestelmän tai resurssinsuunnittelujärjestelmän välinen tiedonsiirto

  • ilman papereita toimiva, valo-ohjattu ja viivakoodeihin tai RFID-tekniikkaan perustuva keräilyjärjestelmä

  • papereiden ja etikettien tulostus suoraan prosessissa

  • tehokkaampi inventaario selkeiden tietojen ansiosta

Vähittäisen digitalisoinnin edellytykset 

Yksinkertaiset konseptit, kuten valoihin perustuva keräily ja viivakoodilukijoiden käyttö, ovat helppoja ottaa käyttöön. Ne toimivat erillisissä laitteissa liittämättä niitä ylemmän tason järjestelmään.

Liittäminen ylemmän tason järjestelmään on kuitenkin useimmiten suositeltavaa, jotta kaikkia etuja ja digitalisointimoduuleita voidaan hyödyntää. Tämäkään ei kuitenkaan enää nykyään ole mikään suuri este. Lähes kaikki yleiset inventaarionhallinta- ja resurssinsuunnittelujärjestelmät tukevat vakiovarusteisesti eri liitäntäprotokollia.

Selkeä perustietojen hallinta digitalisoitujen prosessien perustana

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on osittain tietty tarve opetella selkeätä tietojen ja perustietojen hallintaa. Selkeästi hallitut perustiedot ovat tietenkin kaikkien digitalisaation muotojen tärkeä perusta ja siten hyvä valmistelun lähtökohta. Digitaalinen varasto saadaan nopeasti toimivaksi, kun käyttöön otetaan esim. varastohissimme WAMAS® LOGIMAT - vakio-ohjelmisto, joka tulee toimeen erittäin vähäisillä tiedoilla ja on tuotenumeroiden, tuotteiden nimikkeiden ja mittayksiköiden perusteella täysin toimintakykyinen.

Varastohissi  SSI LOGIMAT® mukautuu jokaiseen digitalisointistrategiaan

Sillä ei ole väliä, onko digitalisointi vasta alussa vai onko digitaalisen tehtaan konsepti jo käytössä. Joustavilla ohjelmistoratkaisuilla varustettu SSI LOGIMAT voidaan integroida yksinkertaisena moduulina. Kytkemällä se suoraan ylemmän tason inventaarionhallinta- tai resurssinsuunnittelujärjestelmään saadaan prosessit verkotettua ja luodaan läpinäkyvyyttä. Aloita työt SSI LOGIMAT -laitteistolla käyttäen manuaalisia prosesseja ja valmistele huomispäivän integrointia jo tänään. Modulaaristen ja joustavien ohjelmistokomponenttien ansiosta varaston digitalisointi voidaan sisällyttää yksilöllisesti yrityksen pitkäaikaiseen strategiaan.

Muut aiheet

layout_web_banner_50cl_v2_final.png

update - company magazine

Update 36

man it

Digitalisointia mukautettuna tarpeeseen

Ei näytettävää sisältöä

Yhteyshenkilö

Lea Werthebach Strategic Marketing & Campaign Manager Puhelinnumero: +49 2735 70-395 Sähköposti: lea.werthebach@ssi-schaefer.com