VARASTON MODERNISOINTI

Modernisointi (retrofit) mahdollistaa varaston vaiheittaisen uudistamisen tai laajennuksen siten, että samalla voidaan sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin ja markkinoiden vaatimuksiin. SSI SCHÄFERin kaltaisen kokeneen ja osaavan kumppanin kanssa retrofit-projektit pystytään suorittamaan varaston toiminnan aikana. Asiantunteva analysointi, suunnittelu, valmistus ja toteutus parantavat yrityksen suorituskykyä kaikilla osa-alueilla.

UUDISTA YRITYKSESI

Tehokkuus ja luotettava sisälogistiikka ovat tuottavuuden ja kilpailukyvyn perusedellytykset. Varaston modernisoinnilla voidaan järjestelmän suorituskykyä ylläpitää tai parantaa pitkällä tähtäimellä. Nämä toimenpiteet, joista usein käytetään ilmausta ”jälkiasennus” (retrofit), tarjoavat yrityksille mahdollisuuden uudistaa tai laajentaa varastoaan vaiheitaan, ilman että varaston toimintaa pitäisi keskeyttää. Samalla varasto voidaan sopeuttaa muuttuneisiin olosuhteisiin ja markkinoiden vaatimuksiin.

Koko järjestelmän uusimiseen verrattuna modernisointi säästää sekä aikaa että rahaa. Modernisointi häiritsee vain minimaalisesti käynnissä olevaa toimintaa, ja varasto on täysin käytettävissä jo lyhyen ajan jälkeen. Pitkällä tähtäimellä vaiheittaiset, usein suoritetut pienet modernisoinnit ovat huomattavasti tehokkaampi tapa ylläpitää laitteiston tai koko sisälogistiikkajärjestelmän arvoa kuin harvoin suoritetut suurhuollot.

SSI SCHÄFERin tärkein prioriteetti on asiakas, etenkin kun puhutaan jo olemassa olevien varastojen modernisoinnista. Asiantuntijamme analysoivat juuri sinun varastosi vaatimusten pohjalta, mitkä modernisointitoimienpiteet ovat sekä tarpeen että tehokkaita. Sillä, onko yrityksessäsi SSI SCHÄFERin vai toisen valmistajan laitteisto, ei ole tässä merkitystä. Sen jälkeen uusi sisälogistinen konsepti suunnitellaan, valmistetaan ja toteutetaan. SSI SCHÄFER päivittää järjestelmäsi korvaamalla komponentteja, laajentamalla järjestelmää tai modernisoimalla tietotekniikan. Ratkaisu toteutetaan ripeästi, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Samalla uudet materiaalivirrat integroidaan optimaalisesti. Laadimme aina modernisointitoimenpiteiden aikataulun yhdessä asiakkaan kanssa, jotta käynnissä olevat prosessit häiriintyvät mahdollisimman vähän. SSI SCHÄFER modernisoi olemassa olevan sisälogistiikkajärjestelmäsi siten, että se pysyy toiminnassa projektin ajan. Näin pystymme pitämään yrityksellesi koituvat seisokkiajat minimissä. Kokenut totetustiimimme varmistaa, että modernisointiprojektisi suoritetaan suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Tässä toteutuvat yhtiömme arvot, sillä olemme omistautuneita asiakkaillemme!

Modernisoinnilla voidaan saavuttaa parempi tuottavuus, suorituskyky ja tehokkuus sekä energiansäästöä. Prosessit ja tavaravirrat voidaan optimoida ja työpisteiden suunnittelu uudistaa. Olemassa oleva järjestelmä voidaan myös sopeuttaa lainsäädännön vaatimuksiin modernisointipalveluna. Modernisoinnin välittömästi tarjoamien etujen ohella yrityksesi saa perustan pitkän aikavälin menestykselle.

SSI SCHÄFER tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman modernisointiratkaisuja. Ne räätälöidään yksityiskohtaisesti kunkin yrityksen vaatimuksiin, ja niillä nopeutetaan, parannetaan ja laajennetaan olemassa olevaa sisälogistiikkaa.

Varasto- ja ohjausjärjestelmän modernisointi:

Aika on ajanut ohi sarjateknologiasta, jatkuvaa huoltoa vaativista käyttömoottoreista, korkeasta energiankulutuksesta ja vanhoista, yrityskohtaisista ohjausjärjestelmistä. Käyttömoottorien ja ohjausjärjestelmien modernisointi sekä vanhanaikaisten komponenttien korvaaminen uusilla energiatehokkailla yksiköillä (”vihreä logistiikka”) voivat parantaa suorituskykyä jopa 30 prosenttia.

Energiansäästöä SRM-komponenteilla:

Olemassa olevien hyllystöhissien (SRM) varustaminen moderneilla ohjausyksiköillä luo valtavaa energiansäästöpotentiaalia esimerkiksi yhdistämällä piirit tai energian takaisinkytkentäyksiköt.

Laajennukset lisäävät tehokkuutta:

Olemassa olevien järjestelmien laajennukset ovat yksi olennainen osa modernisointiratkaisujamme. Tehokkuutta voidaan parantaa kestävästi lisäämällä varastopaikkoja tai kuljetinreittejä. Vanhojen kuljetusreittien muutoksilla, komponenttien päivityksillä tai hyllystöjen muuntamisella voidaan saada lisää tilaa käyttöön.

Prosessien optimointi IT-järjestelmän modernisoinnilla:

Prosessien optimointia myös parantaa huomattavasti IT-järjestelmäkokonaisuuden modernisointi palvelin- ja asiakaskoneiden uusimisella, käyttöjärjestelmä- tai tietokantapäivityksillä, nykyisten IT-prosessien muuttamisella tai laajentamisella tai uusilla versioratkaisuilla.

Modernisointiprojektisi menestys riippuu paljolti sisälogistiikan toimittajasi asiantuntemuksesta. Kokeneena kokonaistoimittajana SSI SCHÄFER tukee asiakkaitaan koko prosessin alusta loppuun. Tuki kattaa analysoinnin, suunnittelun ja tuotannon sekä uusien komponenttien toteutuksen. Tarjoamme modernisoinnin avaimet käteen -palveluna. Olemme toteuttaneet menestyksekkäästi lukemattomia erilaisia vaatimuksia sisällään pitäneitä hankkeita Carlsbergin, JYSKin, Stute Logisticsin, SKF:n ja Zottin kaltaisille maineikkaille yrityksille. Asiakkaamme ovat olleet äärimmäisen tyytyväisiä tuloksiin sekä siihen, että hankkeet on viety läpi luotettavasti budjetin ja aikataulun puitteissa. Ensiluokkaisuus on valttimme! Ota SSI SCHÄFER luotettavaksi kumppaniksi sisälogistiikkajärjestelmäsi modernisointiin, niin saat käyttöösi laajan kokemuksemme, osaamisemme ja sinun toimialaasi koskevan tuntemuksemme.

Monipuolisten ja kattavien varastojen modernisointivaihtoehtojen lisäksi SSI SCHÄFERin palveluvalikoima on laaja. Siihen kuuluvat mm. SFS-EN 15635 -standardin (Varastointilaitteiden käyttö ja kunnossapito) mukaiset hyllystöjen tarkastukset. SSI SCHÄFERillä on myös omat, virallisesti sertifioidut hyllystötarkastajat, joilla on tekninen pätevyys asianmukaisten tarkastusten suorittamiseen. Varastojen ylläpitäjien on kerran vuodessa suoritettava hyllystöjen määräaikaistarkastus taatakseen työntekijöiden turvallisuuden ja sen, että varastoidut tuotteet säilyvät turmeltumattomina. Tarkastusvelvollisuuden alaisia hyllystöjärjestelmiä ovat: kiinteät hyllystöt, kuormalavahyllystöt, kannatinpalkkihyllystöt, sisäänajohyllystöt, läpimenohyllystöt, monikerroksiset järjestelmät, siirtohyllystöt, ORBITER®-hyllystöt sekä täysin automatisoidut pientavarajärjestelmät (AMS), korkeahylly-kuormalavajärjestelmät ja väylävarastojärjestelmät.

Vaaditut tarkastukset tehdään toiminnassa oleville laitteistoille silmämääräisesti. Tuloksista laaditaan pöytäkirjat, ja varasto saa tarkastustodistuksen. Mikäli korjaustoimenpiteitä tarvitaan, suoritamme ne ripeästi ja taitavasti ja korvaamme vaurioituneet osat uusilla. SSI SCHÄFER käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia.