VERKKOKAUPPA

Verkkokaupan nopea nousu ja kasvu on luonut perustavanlaatuisia muutoksia yrityksiin, ja yritysten haasteet ovat täysin uudenlaisia. Tämän kehityksen mukana pysyminen vaatii yrityksiltä tehokkuuden parantamista, prosessien virtaviivaistamista sekä kustannusten karsimista. Yrityksesi voi hyötyä verkkokaupasta ja kasvaa sen myötä, kun käytät SSI SCHÄFERin räätälöityä sisälogistiikkaratkaisua.

KAUPAN MUUTOS ON TOSIASIA

Sähköisestä kaupankäynnistä eli verkkokaupasta puhutaan, kun tarkoitetaan myynti- ja ostoprosesseja, jotka tapahtuvat internetin välityksellä. Verkkokauppa on haastanut kaupankäynnin perustavanlaatuisilla muutoksilla, jotka vaikuttavat koko siihen tapaan, millä yritykset harjoittavat liiketoimintaansa. Verkkokauppa valtaa nopeasti alaa, koska kuluttajat ovat muuttamassa käyttäytymistään. He ostavat nykyisin tuotteita paljon useammin verkosta kuin kivijalkamyymälöistä. Verkkokauppa on nousussa, ja tämä suuntaus tulee jatkumaan. Yritysten on mukauduttava tilanteeseen, jolleivät ne halua jäädä jälkeen, vaan saada osansa sähköisestä myynnistä nyt ja tulevaisuudessa.

Raivokas kilpailu markkinoista, kapeat myyntikatteet, pienet kertaostomäärät sekä jatkuvasti kasvava ja muuttuva tuotevalikoima tarkoittaa, että verkkokaupan toimijoiden on pakko ottaa käyttöön jatkuvasti tehokkaampia prosesseja ja optimoida toimitusaikoja. Nämä ovat kriittisiä menestys- ja kilpailutekijöitä verkkokaupan alalla. Tämä pätee niin suuriin kuin keskisuuriinkin yrityksiin. Samaan aikaan on pystyttävä vastaamaan sesonkivaihtelun kysyntäpiikkeihin ja – toimialasta riippuen – käsittelemään valtavia tuotepalautusvolyymeja. Vaikka verkkokaupan yritysten sisäisissä materiaalivirroissa kohtaamat haasteet ovat monilla aloilla samankaltaisia, ne eivät kuitenkaan ole identtisiä. Yksittäiset ratkaisustrategiat eroavat suuresti toisistaan ja ovat hyvin tapauskohtaisia. Tätä silmällä pitäen SSI SCHÄFER on erikoistunut seuraaviin kuuteen markkinasektoriin, joissa asiantuntijuutemme ja osaamisemme yhdistyvät: elintarvikkeiden vähittäiskauppa, elintarvike- ja juomateollisuus, vähittäis- ja tukkukauppa, terveydenhuolto ja kosmetiikka, teollisuus sekä muoti- ja vaatetusala.

Joka päivä yli 10 000 työntekijäämme yli 70 toimipisteessä, 10 tuotantolaitoksessa ja 4 osaamiskeskuksessa todistavat, miksi SSI SCHÄFER kuuluu markkinoiden parhaimmin menestyvien yritysten joukkoon. Kattava tuotevalikoimamme, innovaatiomme ja räätälöidyt ratkaisumme pystyvät vastaamaan lähes mihin tahansa haasteeseen. Pärjätäkseen ankarasti kilpailuilla verkkokaupan markkinoilla yritykset tarvitsevat äärimmäisen tehokkaan ja joustavan sisälogistiikkaratkaisun. Näin ne pystyvät toimittamaan tuotteita erittäin laajasta valikoimasta, niin että ne ovat asiakkailla heti seuraavana päivänä. Skaalautuviin järjestelmäelementteihin perustuvat modulaariset ratkaisut tuottavat parhaat tulokset. Niistä voidaan rakentaa sellaiset sisälogistiikan rakenteet, jotka pystyvät käsittelemään erittäin dynaamisen verkkokaupan vaatimukset.

SSI SCHÄFERIN vahvuus on siinä, että pystymme tarjoamaan ratkaisulähtöisiä teknologioita, joiden avulla asiakkaamme pystyvät kasvamaan muutosten myötä.

SSI SCHÄFER tarjoaa verkkokauppaan valmistautuville yrityksille laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja. Valikoima kattaa niin manuaaliset kuin osittain ja kokonaan automatisoidut ratkaisutkin. Kun tuotteemme ja ratkaisumme yhdistetään asiantuntijoidemme tarjoamaan konsultaatio- ja suunnitteluapuun, pystymme sovittamaan sisälogistiikkasi verkkokaupan vaatimuksiin ja samalla antamaan yrityksellesi valmiudet vastata tuleviin muutoksiin. Oikeanlainen sisälogistiikka varmistaa, että pystyt täyttämään asiakkaidenne kovat odotukset. Tällä tavoin verkkokauppa siivittää yrityksesi kasvuun!

Verkkokaupan ja tehokkaan reititykset ratkaisut. Perinteiset myyntikanavat, eli vähittäismyynti ja postimyynti ovat kietoutumassa yhä enemmän toisiinsa. Monilla alueilla ne ovat muuntuneet monikanava- tai omnikanavamalleiksi. Verkkokaupan jatkuva kasvu johtaa yhä monimutkaisempiin ja vaativampiin toimitusketjuihin. SSI SCHÄFER on käynyt käsiksi näihin muutoksiin aivan alusta alkaen ja perustanut verkkokauppamarkkinoiden asiantuntijatiimin kehittämään tarpeellisia ratkaisuja ja konsepteja. Fulfillment Factory -jakeluratkaisu on yksi näistä älykkäistä konsepteista. Kyseessä on modulaarinen järjestelmä, jolla keräilyprosessi ja tilauskäsittely optimoidaan verkkokaupan tarpeisiin. Tuotteet voidaan lajitella ja sekvensoida erittäin dynaamisesti pienimmässä mahdollisessa tilassa. Myös tuotepalautukset on integroitu järjestelmään, joka käsittelee samanaikaisesti niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaidenkin tilauksia. Tämä tekee Fulfillment Factory -ratkaisusta erityisen kiinnostavan, kun tuotevalikoima on monipuolinen ja koostuu vaikkapa vaatteista, kengistä, elektroniikasta, kodinkoneista, lääkkeistä, kosmetiikasta ja muista kuluttajatuotteista.

SSI Carrier- ja SSI Mover -riippukuljetinjärjestelmät ovat Fulfillment Factoryn keskeiset elementit. SSI Carrier on suunniteltu maksimissaan 3 kg painoisille kuormille, ja SSI Mover pystyy kuljettamaan jopa 10 kg kuormia. Kuljettimet käyttävät RFID- tai viivakooditunnisteita. Näin ehkäistään virheet ja saavutetaan luotettava toimintavarmuus.

SSI SCHÄFER on sekä pääurakoitsija että kaikkien komponenttien toimittaja. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaispaketin, joka sisältää kaikki heidän tarvitsemansa tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Siten voimme tarjota täydellisesti räätälöidyn sisälogistiikkakonseptin, joka pystyy käsittelemään haastavat ja jatkuvasti muuttuvat verkkokaupan vaatimukset. Tehokkaan sisälogistiikkakonseptin avulla voit luoda perustan asiakastyytyväisyydelle sekä varmistaa yrityksesi kasvun ja menestyksen. SSI SCHÄFER on vahva kumppani palveluksessasi!