Megatrendi LIIKKUVUUS: Liikkuvuutta ja tietoista läsnäoloa

Ihmisten, tavaroiden ja tiedon liikuttamisen lisäksi liikkuvuus tarkoittaa myös kasvavaa henkistä joustavuutta esimerkiksi uravalinnassa, elämänvaiheiden vaihtuessa ja elinikäisessä oppimisessa. Monilla tulevaisuuden ammattialoilla elinikäinen oppiminen sekä maantieteellinen ja kognitiivinen joustavuus ovat perusedellytyksiä kilpailussa koneiden ja hyväpalkkaisten työpaikkojen kanssa. 

Kehityssuuntia:

  • Globalisoituvassa maailmassa yritysten ja työntekijöiden kilpailukyky pohjautuu suurimmaksi osaksi liikkuvuuteen. Globalisoituvat yritysrakenteet muuttuvat yhä enemmän liukuviksi ja parvimaisiksi.

  • Ihmiset odottavat palveluilta liikkuvuutta kellon ympäri. Esimerkiksi Wienin metro liikennöi 24 tuntia vuorokaudessa. Liikkuvuuteen perustuvat uutuudet ja liiketoimintamallit, kuten auton yhteiskäyttö, yleistyvät. Euroopassa auton yhteiskäyttäjien määrä kasvaa tuntuvasti: kun vuonna 2011 käyttäjiä oli 0,7 miljoonaa, vuonna 2020 heitä ennustetaan olevan 15 miljoonaa.

  • Liikkuvuuden lisääntyminen kasvattaa myös ympäristön kuormitusta, ja siksi on kehitettävä uusia ja kestäviä käyttövoimateknologioita.

  • Liikkuvuuden vastatrendi on kotiseudun, vakauden, rauhan ja aidon läheisyyden kaipaus. Koska koordinointi ja viestintä lisääntyvät dramaattisesti ja koska yhä useammat työntekijät työskentelevät yhteisissä hankkeissa eri puolilla maailmaa sijaitsevista toimipaikoista käsin, tietoisesta läsnäolosta tulee eräänlainen vakauttava voima.