Megatrendi LIITETTÄVYYS: Kaikki liitetään yhteen

Maailma verkottuu koko ajan enemmän. Meillä kaikilla on lukuisia kytköksiä muihin ihmisiin ja erilaisiin tahoihin verkossa ja verkon ulkopuolella. Varsin usein kytkökset ovat melko löyhiä, mutta ne ovat miltei aina digitaalisia. Internetin kautta toisiinsa yhdistetyt, keskenään viestivät älylaitteet muuttuvat yhä enemmän arkisiksi välineiksi, ja kaikki elämänalueet, niin ammatilliset kuin yksityisetkin, ovat kytköksissä toisiinsa. Lisäksi ne ovat älykkäitä.

Teknologiat:

 • Digitalisointi – kaikki, mikä voidaan digitalisoida, myös digitalisoidaan

 • Esineiden internet – laitteiden keskinäinen viestintä lisääntyy

 • Big Data – uusia ideoita ja liiketoimintamalleja älykkään analyysin avulla

 • Sähköinen ja mobiili kauppa – asiakkaat vaativat yhä useammin pikatoimituksia

 • SoLoMo (social, local, mobile = sosiaalinen, paikallinen, mobiili) – yhteistyöhön perustuvat, paikkakohtaiset ja mobiilit teknologiat lähentyvät

 • Lead Management – tulee pakolliseksi kaikille yrityksille

 • Pop-Up Money – rinnakkaisvaluuttoja tulee yhä lisää (esimerkkinä bitcoin)

​​​​​​​Esimerkkejä tämän hetken kehityssuunnista:

 • Markkinasektorit ja kokonaiset markkinat lähentyvät, uudenlaisia ekosysteemejä kehittyy. Yritykset muuttuvat avoimiksi arvonluontiverkostoiksi.

 • Yksilöllistymisen ja ”sinkkuuntumisen” vuoksi ihmiset hakevat yhteyttä ja kontakteja toisiin väliaikaisista yhteisöistä, joita perustetaan tietyn aihepiirin ympärille. Yhteisöllisen ajattelun ja ”klubimentaliteetin” merkitys kasvaa koko ajan.

 • Liitettävyys ja digitalisoituminen kuuluvat erottamattomasti yhteen. Lisääntyvän digitalisoitumisen myötä syntyy alati uusia rajapintoja, alustoja ja toimintamalleja. Työstä, viestinnästä ja yhteiselosta tulee yhä nopeampaa.

 • Kun kulutustavaroihin ja ennusteohjelmistoihin liitetään älykästä puettavaa teknologiaa, yritysten on helpompi selvittää yksilöiden tarpeet ja tarjota heille kohdennetusti yksilölliseen tilanteeseen sopivia tuotteita ja palveluja. Tämä vaikuttaa kaikenlaisiin toimialoihin ja toimitusketjuihin.

 • Analogisia arvonluontiprosesseja, kokemuksia, tuotteita ja palveluita digitalisoidaan yhä enemmän. Uudet liiketoimintamallit kukoistavat. Markkinoille tulee miltei päivittäin uusia sosiaalisen median alalla toimivia startup-yrityksiä. Sähköinen kauppa valtaa markkinaosuuksia huimaa vauhtia.

 • Ystävyyssuhteita, neuvontaa ja kaupankäyntiä hoidetaan koko ajan enemmän verkossa. Verkossa toimivista verkostoista ja yhteisöistä, jotka rakentuvat tiettyjen teemojen ympärille, tulee yhä tärkeämpiä asiakassuhteen kannalta.