Sisälogistiikan haasteet

Niillä logistiikkayrityksillä, jotka pitäytyvät vielä kovin jäykässä ja suhteellisen yksiulotteisessa tavassa varastoida ja toimittaa tavaroita, on jo lähitulevaisuudessa suuria vaikeuksia pysyä kilpailukykyisinä. Monet yritykset käyttävät jo osittain tai kokonaan automatisoituja kuljetusjärjestelmiä. Logistiikkayritysten on myös mietittävä, mitkä askeleet ovat tarpeen, jotta ne eivät menetä nyt tarjolla olevia mahdollisuuksia.

Tulevaisuudessa tieto- ja kuljetuslogistiikan verkottuminen on hyvin tärkeää. Varsinkin esineiden internetin yhteydessä syntyy automatisoituja ja joustavia logistiikkaratkaisuja varten sellaisia älykkäitä ja itseohjautuvia ajoneuvoja, joista ei osata edes haaveilla vielä. Kun kehitystä tarkastellaan siitä sähköisen kaupankäynnin näkökulmasta, että siinä missä tuotanto kasvaa koko ajan, kuljetettavien erien koko puolestaan pienenee koko ajan, on todettava, että sellaiset tuotantolaitokset, joiden kuljetuslogistiikka ei toimi joustavasti ja saumattomasti, pysyvät hädin tuskin toimintakykyisinä. Neljäs teollinen vallankumous (”smart factory”) on toteutettavissa vain, jos raaka-aineet, puolivalmisteet ja valmiit tuotteet ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa sisälogistiikassa käytettävien automatisoitujen prosessien avulla.

Nämä näkemykset eivät ole kuitenkaan vielä lyöneet itseään läpi kaikkialla logistiikassa. ”Pk-yritykset suhtautuvat aiheeseen vielä varsin maltillisesti ja odottavat, mitä suuret yritykset tekevät, ja kopioivat toimintamallin sitten niiltä parin vuoden tai vuosikymmenen kuluttua”, toteaa Thilo Jörgl. Tämä ei kuitenkaan ole hyvä strategia tällaisena aikana, kun digitalisaatio etenee rivakkaa vauhtia. ”On olemassa pieniä osa-alueita, kuten ehkäisevä huolto, joka voidaan ottaa jo nyt ongelmitta käyttöön myös pienissä yrityksissä.”

Tätä korostaa myös SSI SCHÄFERin Rob Schmit,. ”Nykyaikaisessa koneessa tai laitteistossa on ainakin kaikki tarvittavat osat valmiina. Niinpä jokaisella yrityksellä – koosta riippumatta – on jo olemassa teollisuus 4.0 -aikakaudelle siirtymistä varten tarvittavat edellytykset.”