Tähtää korkeammalle: kuinka varastoautomaatti parantaa tehokkuutta?

Kun tuotekeräilyä hoidetaan ihmistyönä hyllyrivien väleissä kävellen, siirtymät tuotteelta toiselle voivat viedä yli puolet keräilyyn käytetystä ajasta. (Lähde) Logistiikkapäälliköiden suurin ja yleisin ongelma puolestaan on varastotilan optimointi.

Varastoautomaatti vastaa molempiin haasteisiin. Moduulin sisärakenne koostuu kahdesta, etu- ja takaosassa sijaitsevasta hyllytelineestä, joiden välissä on hissi. Hissi liikkuu ylös ja alas keräten samalla halutut varastoalustat ja tuoden ne sitten moduulin etuosaan käyttöaukolle. Käyttäjät valitsevat kuljetettavat alustat kätevästi käyttöliittymästä, ja kun alustat saapuvat käyttöaukolle, tarvittavat tuotteet voidaan kerätä helposti suoraan alustalta.

Kuinka voimme auttaa? Edut pähkinänkuoressa.

  1. Optimoi olemassa oleva varastotila lisätilan hankkimisen sijaan

Jokainen lattiapinta-alaan hankittu lisäneliö maksaa vuosi vuodelta enemmän. Siksi pystysuuntaisen tilan hyödyntäminen on erityisen kustannustehokas ratkaisu. Varastoautomaatin keskeisenä etuna on se, että järjestelmä voidaan rakentaa juuri niin korkeaksi kuin toiminnot vaativat. Korkeusvaihtoehdot vaihtelevat 2,45 metristä aina 23,85 metriin saakka. Koska varastoautomaatti mahdollistaa lattiatilan moninkertaisen käytön, automaattia hyödyntäviin tiloihin voidaan varastoida jopa 80 tonnia tavaraa.

Logistiikkakeskuksista voidaan myös tehdä entistäkin tehokkaampia rakentamalla varastoautomaatti tilan ulkopuolelle siten, että käyttöaukko jää rakennuksen sisälle.

  1. Nopeampaa keräilyä: lisää vauhtia ja vähemmän virheitä

Tuotekeräilyn vasteajat ja siten myös keräilyvaiheen kokonaisaika voidaan optimoida halutulle tasolle kehittämällä varastonhallintaa ja hyödyntämällä varastointiratkaisun erilaisia vaihtoehtoja.

Varastoinnin volyymitarpeesta riippuen voidaan esimerkiksi säästää merkittävästi työntekijöiden siirtymäaikaa asentamalla useita automaattimoduuleita vierekkäin. Kun käytössä on tarvittavat tilastotiedot, voidaan myös varastoida suosituimpia tuotteita samalle alustalle, jolloin säästetään hakuvaiheeseen kuluvaa aikaa.

SSI Schäferin SSI LOGIMAT® -varastoautomaatissa on myös lisäoptioita, joilla voidaan tukea ja tehostaa läpimenoa.

  • LOGIDUAL tehostaa keräilyä, kun halutaan käsitellä nopeasti useampaa kuin yhtä varastoalustaa. Samalla kun työntekijä ottaa tuotteita yhdeltä alustalta, toinen alusta on jo matkalla käyttöaukolle.

  • LOGIPOINTERin laserosoitin näyttää käyttäjälle, millä varastopaikalla haluttu tuote sijaitsee alustalla. Näin voidaan nopeuttaa keräilyä ja vähentää keräilyvirheitä.
     

  1. Turvallisuus edellä:  turvalliset prosessit työntekijöille ja varastonhallintaan

Turvavaloverholla varustetut varastoautomaattimoduulit paitsi varmistavat henkilöstön työtilan riskittömyyden myös suojaavat varastoituja tuotteita. Manuaalinen toimintamalli vaatii aina ihmistyötä uusien tietojen syöttämisessä, kun taas varastoautomaattijärjestelmää käytetään aina käyttöliittymän kautta. Kun tietty tuote noudetaan tai lisätään, tieto on syötettävä järjestelmään. Tuotteiden kaikkia liikkeitä seurataan ja ne tallennetaan, mikä vähentää merkittävästi tuotteiden virheellisiä sijaintitietoja ja keräilyvirheitä.

  1. Virtaviivaista kuljetusta ja parempaa ergonomiaa

Tuotteiden keräily hyllyiltä vaatii monenlaista liikettä – kurottelua ylähyllyille ja kyyristelyä alahyllyille. Työolosuhteet eivät ole tällöin ihanteelliset, ja ne voivat johtaa tietyissä tapauksissa myös loukkaantumisiin ja sairauksiin.

Ergonomialla on ollut tärkeä sijansa varastoautomaatin suunnittelussa. Käyttöaukko sijaitsee ergonomisesti miellyttävällä korkeudella, mikä vähentää tarvetta henkilöstön ylimääräisille liikkeille. Osa moduuleista myös kallistaa alustoja (LOGITILT) ja helpottaa siten keräilyä.

Mitä etua varastoautomaatista on muihin kuin verkkokaupan tarpeisiin?

Markkinoilla tarjolla olevat varastointiratkaisut on tyypillisesti optimoitu vain tiettyjen liiketoimintamallien ja markkinasegmenttien tarpeisiin. Logistiikasta vastaavat henkilöt tuntevat jo todennäköisesti oman yrityksensä liiketoiminnalle saatavilla olevat ratkaisuvaihtoehdot. Monet työkalut toimivat kuitenkin parhaiten yhdistelminä. Ne eivät välttämättä kata kaikkia tarpeita vaan palvelevat vain tiettyjä osa-alueita.

Kuluttajakäyttäytymisen muutosten myötä monet yritykset ovat lisänneet palvelutarjoomaansa verkkokaupan. Verkkokauppatilaukset koskevat usein pienikokoisia tuotteita, joiden käsittelyssä nopea läpimeno ja poimintatarkkuus ovat kriittisen tärkeitä. Yksittäiset tilaukset ovat tyypillisesti volyymiltaan pienempiä mutta tuotenimikkeitä on enemmän, mikä lisää myös virheiden mahdollisuutta. Asiakkaille tärkeitä näkökohtia ovat nopea toimitus, korkea laatu ja pakkauksen ulkoasu. Pystysuuntaiset varastoautomaatit tuovat aitoa lisäarvoa verkkokaupoille, mutta myös monille muille liiketoimintamuodoille.

Tehokkaat tukitoiminnot

Varastoinnin laitteistot, järjestelmät ja linjastot koostuvat pienemmistä osista. Tiettyjä osia on oltava saatavilla paikan päällä, jotta huolto toimii tehokkaasti ja vältetään toimintakatkokset. Varastoautomaattia hyödyntävissä järjestelmissä voidaan säilyttää suuriakin varaosamääriä vain muutaman lattianeliön vaativassa tilassa. Samalla osat pysyvät hyvässä järjestyksessä ja ne saadaan tarpeen tullen nopeasti käsille.

Puskurointi

Varastoautomaatti on kätevä ratkaisu myös yrityksille, joilla on oma tuotantolinjasto. Joissain prosessimalleissa puolivalmiit tuotteet eivät jatka suoraan seuraavaan työstövaiheeseen vaan ne välivarastoidaan. Varastoautomaatti auttaa varastoimaan enemmän puolivalmiita tuotteita pienempään tilaan, ja se myös helpottaa tuotteiden noutamista jatkotyöstöä varten.

Varastoautomaattia voidaan käyttää myös valmiiden tuotteiden puskurointiin ennen lähetystä.

Varastoautomaattimoduulit osana automaattista logistiikkaratkaisua
 

Aina liikkeellä: varastoautomaatti ja kuljettimet

Varastoautomaatit toimivat goods-to-person-periaatteella, mikä säästää siirtymien vaatimaa aikaa. Jos työntekijän on liikuttava alueiden välillä mutta hänen työpisteensä ei sijaitse moduulin vieressä, saattaa syntyä koko keräilyprosessia hidastava pullonkaula. Tähän haasteeseen saadaan hyvä apu automaatiosta. Varastoautomaattien tuottavuutta voidaan parantaa liittämällä alueet ja työpisteet yhteen kuljetinjärjestelmän avulla. Tuotteet voidaan keräillä moduulista kuljetinjärjestelmään, joka vie ne suoraan seuraavalle käsittelypisteelle. Kun logistiikka-alueiden liitoskohdat automatisoidaan, henkilöstö voi keskittyä täysipainoisesti omiin rooleihinsa, keräillä tuotteita ja siten nopeuttaa läpimenoa.

Varastoautomaatit ja automaattitrukit

Varastointiratkaisua rajoittaa aina saatavilla oleva tila. Aina ei ole mahdollista asentaa saman tien kuljetinjärjestelmää, mutta näihin tilanteisiin on olemassa toinen automatisointia hyödyntävä vaihtoehto. Varastoautomaatista poimitut tuotteet voidaan kuljettaa haluttuun paikkaan automaattitrukkeja käyttäen.

Automaattitrukit seuraavat optisesti ohjattua reittiä, jolloin säästyy tilaa ja saadaan lisää joustoa kulkuväyliin. Trukeissa on turvavaloskannerit, joilla valvotaan trukin edessä tapahtuvaa liikettä tai esteitä, ja jotka pysäyttävät trukin tarvittaessa. Näin ollen niitä ei tarvitse pitää kokonaan erillään alueista, joilla työntekijät kulkevat.

SSI Schäfer auttoi autoteollisuuden pintamateriaalien valmistukseen erikoistunutta C+C Krugia siirtymään puoliautomatisoituihin prosesseihin yhdistämällä kuljetinjärjestelmät, SSI LOGIMAT® -varastoautomaatin ja WEASEL®-automaattitrukit. Työntekijä valitsee varastoautomaatista laatikot, jotka viedään kuljettimelle. Kuljettimen päässä automaattitrukki keräilee laatikot, jotka toimitetaan sitten seuraavalle työpisteelle työntekijän jatkotyöstettäväksi. Katso videolta, miten prosessit on suunniteltu.

Varastoautomaatti on erinomainen ratkaisu tiloihin, joissa halutaan optimoida käytettävissä olevan tilan hyödyntäminen erityisesti pystysuunnassa. Koska se soveltuu mille tahansa toimialalle ja monimutkaistenkin varastotoimintojen yhteyteen, sen avulla on helppo ottaa iso askel kohti automatisoitua varastonhallintaa.

SSI LOGIMAT® -VARASTOAUTOMAATTI

Pienosien dynaaminen varastointi- ja
keräilyratkaisu

5.3 MB

Yhteyshenkilö

Anastasiia Benko Marketing Manager Puhelinnumero: +358 44 720 37 40 Sähköposti: anastasiia.benko@ssi-schaefer.com