Tehosta varaston sisälogistiikkaa AGV-vaunuilla

Itseohjautuvat kuljetusvaunut auttavat pitämään varastonne mukana teollisuuden vallankumouksessa 4.0


Lentäviä autoja ei ehkä ihan heti ole tulossa saataville, mutta itsenäisesti liikkuvat kuljetusvaunut ovat jo todellisuutta. AGV on lyhenne englanninkielisestä käsitteestä Automated Guided Vehicle, eli itseohjautuva kuljetusvaunu. Aihe herättää juuri nyt suurta kiinnostusta, joten katsotaan sitä hieman tarkemmin. Miksi juuri AGV-vaunut ovat nousseet toiminnan parannusten listojen kärkeen?

Sisälogistiikan optimointi ja tehostaminen

Neljännen teollisen vallankumouksen – niin sanotun Teollisuus 4.0:n – mukaan ottaminen sisälogistiikkaan on tärkeä osa nykyaikaista toimitusketjua. Toiminnan muiden prosessien tehostamiseksi, optimoimiseksi ja automatisoimiseksi on tehty vuosien varrella paljon työtä. Sisälogistiikan investoinnit on usein jätetty viimeiseksi, mutta nyt tähän on tullut käänne.

Tilaushallinnan ja seurannan parantamiseksi manuaalinen työ on syytä siirtää AGV-järjestelmiin, jotka ovat varustettu juuri toimintaanne soveltuvilla järjestelmätuella. KPI-mittarien analysoinnin avulla toimintatapoja ja prosesseja voidaan tehostaa ja optimoida.

Paneudutaan prosessiin

Kannattaa pyrkiä ymmärtämään perin pohjin juuri teidän varastonne materiaalivirtoja, prosesseja ja vaatimuksia. Näin voimme yhdessä suunnitella työtä yksinkertaistavan järjestelmäratkaisun, joka tukee itseohjautuvien vaunujen toimintaa monin eri tavoin.

Ratkaisu voidaan integroida erilaisiin toimintoihin, kuten olemassa olevaan pääjärjestelmään (ERP, WMS, MES, WCS jne.), sekä digitaalisiin signaaleihin, kuten painikkeisiin ja antureihin. AGV-järjestelmään on myös mahdollista lisätä logiikkaa, kuten puskurivaraston (WCS) hallinta, viivakoodiluenta, sekvensointi ja tilaushallinta.

AGV – hyvä valinta

Itseohjautuva AGV-vaunujärjestelmä on varustettu turvasensoreilla ja -järjestelmillä, mikä tarkoittaa, että materiaalihallinta on turvallisempaa ja samalla voitte myös säästää kustannuksissa, kun toimintaympäristön vahinkojen ja tuotevahinkojen määrä pienenee.

Kun AGV-vaunut hoitavat rutiinitehtävät, henkilöstöä vapautuu muihin tehtäviin. Näin liiketoiminta voi kasvaa ja voitte hyödyntää oikeanlaista osaamista oikeissa paikoissa!