Vahva kumppani vastaamaan intralogistiikkakomponenteista

Logistiikkaratkaisu rakentuu useista eri komponenteista, eikä niiden kaikkien tarvitse olla peräisin samasta paikasta. SSI SCHÄFER tarjoaa oikeanlaisilla järjestelmäkomponenteilla sopivan ratkaisun ja toimittaa SSI Mechatronicsin kautta markkinoille toimivat tuotteet. Päivittäiseen toimintaan kuuluu komponenttien toimittaminen pääurakoitsijalle, niin kutsutulle järjestelmäintegraattorille, joka kokoaa eri palveluntarjoajien järjestelmistä logistisen kokonaisratkaisun. SSI Mechatronics on vakiinnuttanut paikkansa markkinoilla erillisenä myyntiorganisaationa, joka keskittyy tällaisiin järjestelmäintegraattoreihin.

Haastattelussa Arnold Lanz, Vice President Hub Development & Integrator Business, SSI SCHÄFER

Mitä SSI Mechatronics tekee?

SSI Mechatronics keskittyy yksinomaan yksittäisten komponenttien tarjontaan ja toimittamiseen. Nimi SSI Mechatronics kuvaa palvelun kattavuutta: on kyse mekaniikasta, sähkötekniikasta ja sensoreista. Asiakkaan toiveesta palvelu voi sisältää myös lisäasennuksia ja käyttöönottotoimenpiteitä. Tällaisissa projekteissa SSI SCHÄFER on vain toimittaja muille pääurakoitsijoille. Tyypillisiä komponentteja, joita SSI SCHÄFER alihankkijana myy, ovat kuljetustekniikat suurille ja pienille kuormankantajille, hyllystöhissit ja sukkulat, keräily- ja käsittelyjärjestelmät, laatikkojärjestelmät sekä dynaamiset varasto- ja hyllyjärjestelmät. Komponentteja voidaan lähtökohtaisesti toimittaa koko tuotevalikoimasta

Mistä lähtien SSI SCHÄFER on tarjonnut ratkaisuja SSI Mechatronicsin kautta?

Ensimmäiset komponenttitoimitukset aloitettiin vuonna 2012. SSI Mechatronics on sen jälkeen toteuttanut onnistuneesti useita projekteja eri järjestelmäintegraattoreiden kanssa. Komponenttien toimittaminen on lupauksia herättävä liiketoiminnan ala. Yksin Saksassa toimii noin 700 järjestelmäintegraattoria erilaisin painotuksin. Haluamme olla tässä mukana ja tarjota järjestelmäintegraattoreille enenevässä määrin laadukkaita tuotteitamme ja vakiinnuttaa näin asemamme komponenttien toimittajana. Kaksi erillistä myyntiorganisaatiota, toinen loppuasiakkaita ja toinen komponenttien myyntiä varten, mahdollistaa sen, että SSI Mechatronics pystyy keskittymään järjestelmäintegraattoreihin ja heidän tarpeisiinsa.

Mitä yhteistyö järjestelmäintegraattoreiden kanssa tarkoittaa SSI SCHÄFERille?

SSI SCHÄFERille yhteistyö järjestelmäintegraattorin kanssa on erittäin tärkeää. Palaute, jota voidaan näin saada teknisen alan hallitsevilta kolmansilta osapuolilta yksittäisistä komponenteista, on erittäin arvokasta. Palaute osoittaa meille, missä mennään, ja minkä tuotteiden tai ominaisuuksien osalta olemme edelläkävijöitä. Saamme myös ehdotuksia ja aloitteita, jotka välitämme edelleen tuotekehitysosastollemme. Näin saavat alkunsa uudet ominaisuudet ja toiminnot, ja me vahvistamme kilpailukykyämme ja pystymme lisäksi hyödyntämään valmistuskapasiteettiamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä etuja SSI SCHÄFER voi tarjota järjestelmäintegraattorille?

Järjestelmäintegraattori voi luottaa SSI SCHÄFERiin vahvana kumppanina, joka toimittaa laadukkaita tuotteita. Erinomaisen valmistuskapasiteetin ansiosta myös suurprojektien toteuttaminen on mahdollista. Järjestelmäintegraattori saa myös teknistä hyötyä: järjestelmäintegraattori saa yksilöllisesti suunnitellun ja kehitetyn tuotteen sijaan moduulijärjestelmän. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteita voi periaatteessa hallita samaan tapaan niiden koosta, nopeudesta ja vaatimuksista riippumatta. Järjestelmäintegraattorin ei siis tarvitse valmistautua uudelleen jokaista SSI SCHÄFER -tuotteilla toteuttavaa projektia varten. Lisäksi kaikki tuotteet tulevat nykyaikaiselta sarjatuotantolinjalta, jonka prosesseja valvotaan asianmukaisesti, ja jossa taataan korkea ja tasainen laatu. Maailmanlaajuisesti toteutetut lukuisat automatisoidut asennukset osoittavat, että SSI SCHÄFER hallitsee intralogistiikan. Lisäksi SSI Mechatronics työskentelee nopeasti: Järjestelmäintegraattori saa tarjouksen kolmen päivän sisällä teknisestä selvityksestä. Tilauksen laajuudesta riippuen komponentit toimitetaan tehtaalta 12 viikon kuluessa. Tarvittaessa SSI SCHÄFER pystyy laajan kokemuksensa ansiosta antamaan tukea myös suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi jos on kyse työpisteiden suunnittelusta tai kaavion optimoinnista. Tämä on komponenttikaupassa todellinen win-win-tilanne.

Miten SSI Mechatronics aikoo kehittyä edelleen? Mitkä ovat sen tavoitteet?

SSI Mechatronics on vakiinnuttanut asemansa menestyneenä toimijana ja haluaa keskittyä komponenttien myyntiin maailmanlaajuisesti. SSI SCHÄFERin 70 yhtiökumppania eri puolilla maailmaa takaavat, että järjestelmäintegraattorit saavat paikallista palvelua. Edelleen tavoitteena on lisätä SSI SCHÄFERin tunnettuutta intralogistiikkakomponenttien toimittajana. Siinä vaiheessa, kun SSI SCHÄFER on ankkuroitunut järjestelmäintegraattoreiden mieliin komponenttien pääasiallisena toimittajana, olemme saavuttaneet tavoitteemme. Teemme sen eteen sitoutuneesti töitä joka päivä.

Haastattelussa Arnold Lanz, Vice President Hub Development & Integrator Business, SSI SCHÄFER

arnold_lanz.jpg

Component Supplier for Your Intralogistics Project

SSI SCHAEFER provides individual components and systems from our wide array of products to ensure linking of machines and systems.

upd_35_ecom_1825x871.jpg

update - company magazine

Update 35

Ei näytettävää sisältöä

Yhteyshenkilö

Lea Werthebach Strategic Marketing & Campaign Manager Puhelinnumero: +49 2735 70-395 Sähköposti: lea.werthebach@ssi-schaefer.com