Mobile Racking ESX

Varastotilan hallinta

Miten voimme reagoida yksilöllisellä ja laajennettavissa olevalla hyllyjärjestelmällä tilanpuutteeseen, korkeisiin energiakuluihin ja rakennuttamisen kasvaviin kustannuksiin 

"Valitsemalla sopiva hyllystöjärjestelmä rakennusta voidaan hyödyntää optimaalisesti kaikin tavoin."

Keskustelu SSI SCHAEFERIN järjestelmäsuunnittelun johtaja Frank Matysiakin kanssa varastoihin liittyvistä tyypillisistä haasteista ja siitä, miten SSI SCHAEFER tukee asiakkaitaan sopivan hyllystöratkaisun valitsemisessa yksilöllisesti ja tulevaisuuden huomioivalla tavalla.

Mitä haasteita yritykset kohtaavat varastojensa suhteen?

Tuotteiden määrä varastossa kasvaa vuosien mittaan kunnes sen kapasiteetti on kokonaan käytössä. Maapalstojen ja rakennuttamisen hintojen noustessa tai laajennusmahdollisuuksien täysin puuttuessa monien kohdalla varaston uudisrakennus ei ole mahdollista. Sen sijaan huomio kohdistetaan olemassa olevan varaston pinta-alaan. On taloudellisesti nähtynä järkevää tarkistaa, ovatko pinta-ala ja varastotilavuus optimaalisesti käytössä. Ellei näin ole, varaston tilavuutta voidaan hyödyntää eri tavoin ja siten varmistaa yrityksen kilpailukyky kauaskantoisesti. Toinen haaste koskee olemassa olevan henkilöstön tehokasta käyttöä siten, että voidaan samalla nopeuttaa esim. pientarvikkeiden kiertoaikoja tuotteiden keräilyssä.

Mitkä perusteet auttavat sopivan varastoratkaisun valintaa koskevassa päätöksenteossa?

Ensin on tarkasteltava tiloja, jotka ovat käytettävissä nykyisessä varastossa. Onko olemassa oleva rakennus varastotilojen osalta korkeussuunnassa tehokkaasti käytössä? Lisäksi on huomioitava varastoitavien tavaroiden tyyppi, ovatko ne suurissa kuormayksiköissä (esim. kuormalavoilla) vai laatikoitavia, sekä niiden kiertonopeus ja kiertovälit. Tarvittaessa on pystyttävä vastaamaan kausiluontoisesti kiireisiin ajanjaksoihin ja löydettävä niitä varten vastaava joustava ratkaisu. Lopuksi on otettava huomioon varastoitavien tuotteiden koon ja määrän muuttuminen yksilöllisesti sopivan varastoratkaisun löytämiseksi – pitkällä aikavälillä katsottuna.

Mitä varastoratkaisuja on tarjolla vastaamaan kuvattuihin haasteisiin pitkällä tähtäimellä?

Valitsemalla sopiva hyllystöjärjestelmä rakennusta voidaan hyödyntää optimaalisesti joka suunnassa. Täyttämällä varastotilat täydellisesti koko pinta-alan ja korkeussuunnassa viimeisenkin senttimetrin osalta hankitaan varaston omistajalle monia etuja: Tilansäästöä ylimääräisellä pinta-alalla, säästöjä kustannuksissa (esim. energiakuluissa, vuokranmaksussa ja rakennusmaan hinnoissa, yhdistettynä uudisrakennuksen aiheuttamiin kuluihin), ajansäästöä varaston selkeällä organisoinnilla.

Suurien kuormayksiköiden varastoratkaisuksi soveltuvat  siirrettävät hyllyrakenteet. Niiden avulla voidaan hyödyntää käytettävissä olevaa tilaa perinteisiin paikoillaan pysyviin kuormalavahyllyihin verrattuna vielä tehokkaammin ja lisätä varaston volyymiä jopa 100 % (vrt. kuvat). Siirtohyllystöt auttavat nimenomaan lämpötilasäädellyissä tiloissa hyödyntämään ilmastoitua tilaa tehokkaasti. Tilojen koon pysyessä ennallaan voidaan säilöä lähes kaksinkertainen määrä tuotteita ja säästää ilmastointiin tarvittavaa kallista energiaa. Siirrettävien hyllyratkaisujemme eri toiminnoilla ja vaihtoehdoilla voidaan säästää vielä enemmän energiaa: Näin esim. niin kutsuttu valaistuksen esiohjaus kytkee vain ne lamput päälle, jotka on asennettu avoinna olevien käytävien yläpuolelle. Keräilytehtävien määritysvaihtoehdot, kauko-ohjaus ja automaattinen pinojen tunnistus voivat nopeuttaa laitteiston toimintaa ja helpottaa työntekijöiden taholta hyllystöjärjestelmän käyttöä. Varastonhallintajärjestelmän tai resurssinsuunnittelujärjestelmän ja vastaavan varastointistrategian kanssa siirrettävän hyllystöjärjestelmän käyttöä voidaan tehostaa entisestään.

Tyylikäs ratkaisu varastotilan lisäämiseksi ilman rakenteellisten muutosten tekoa olemassa olevaan varastorakennukseen ovat  varastotasot ja monikerroksiset rakenteet. Niitä voidaan mukauttaa yksilöllisesti asiakkaan vaatimusten mukaan, ja ne mahdollistavat henkilökunnan tehokkaan käytön. Samalla saadaan tehostettua keräilytoimintoja.

Lokerikkomaiset hyllystöt  mahdollistavat monikerroksisiin rakenteisiin yhdistettyinä tai yksittäin pienosien laajennettavissa olevana ratkaisuna. Kattavan lisävarustevalikoiman ansiosta niitä voidaan muokata yksilöllisten vaatimusten mukaisesti ja mukauttaa jälkikäteen esim. tavaroiden ja määrien perusteella. Yksittäisten varastopaikkojen muuttaminen ei ole ongelma – näin taataan aina suuri varastointitiheys ja keräilyprosessien tehokkuus.

Kuormalavahyllyt perinteisesti sijoiteltuina:

ESX-30136-801.tif

Siirtohyllyt tilankäytön optimointia varten:

ESX_30136_802_ret_gelb_upd_beschriftung.jpg

Siirtohyllyt varaston kapasiteetin kasvattamiseen:

ESX_30136_803_gelb_upd-Beschriftung.jpgRelated Topics

layout_web_banner_50cl_v2_final.png

update - company magazine

Update 36

Case Study KNV

Tuotteet

Varastointi

iStock-984846238.tif

Yhtiö

update - company magazine

Ei näytettävää sisältöä

Yhteyshenkilö

Lea Werthebach Strategic Marketing & Campaign Manager Puhelinnumero: +49 2735 70-395 Sähköposti: lea.werthebach@ssi-schaefer.com