Ennakkohuolto

Ennakkohuolto: laitteistosi käytettävyyden tehostaminen tunnistamalla viat ja kuluminen ajoissa

Sertifioidut huoltoteknikot vastaavat ennakkohuollon toteutuksesta

Ennakkohuoltopalvelumme sisältää varsinaisten huoltotoimien lisäksi myös kuntotarkastukset ja turvallisuustarkastukset. Ennakkohuollon toteuttavat SSI SCHÄFERin koulutetut huoltoteknikot tietokoneavusteisella kunnossapidon hallintajärjestelmällä (CMMS:llä).

Yhteenveto Ennakkohuollon eduista:

 • Laitteiston käytettävyyden tehostaminen tunnistamalla viat ja kuluminen ajoissa

 • Koulutettujen työntekijöiden tekemä ennakkohuolto kiinteään hintaan säännöllisin väliajoin

 • Häiriöiden korjaus ja säätötyöt jo huollon aikana

 • Kulutusosat vaihdetaan huoltotöiden yhteydessä

 

ENNAKKOHUOLTO

Huolto

Huoltotoimiin kuuluu silmin ja korvin tehtävien tarkastusten lisäksi kaikki toimenpiteet, jotka laitteiston asianmukaisen toimintakunnon ylläpitäminen edellyttää. Huollon tekevät SSI SCHÄFERin kokeneet ja sertifioidut huoltoteknikot. Sinulle koituvat edut:

 • Laitteistosi käytettävyyden tehostaminen tunnistamalla viat ja kuluminen ajoissa.

 • Häiriöiden korjaus ja säätötyöt huollon aikana.

Tarkastus

Tarkastukseen kuuluu silmin ja korvin tehtävien tarkastusten lisäksi kaikki suositeltavat toimenpiteet, jotka laitteiston asianmukaisen toimintakunnon ylläpitäminen edellyttää:

 • Tieto laitteiston nykytilasta tarkastusraportin perusteella

 • Koulutettujen työntekijöiden tekemä tarkastus kiinteään hintaan säännöllisin väliajoin

 • Laitteiston käytettävyyden tehostaminen tunnistamalla viat ja kuluminen ajoissa

 • Tarkastuksen jälkeen saat yksityiskohtaisen raportin laitteistosi tilasta

Turvallisuustarkastus

Euroopan unionissa sijaitsevilla yrityksillä on velvollisuus tehdä vähintään kerran vuodessa turvallisuustekninen tarkastus, jossa varmistetaan, että laitteisto on työskentelyn kannalta turvallisessa toimintakunnossa käyttömaan voimassa olevien määräysten, kuten EN 528 -normin, mukaan.

 • Varmuus kaikkien turvallisuusteknisten henkilönsuojalaitteiden asianmukaisesta toiminnasta ja vaikutuksesta

 • Kustannusten minimointi, koska lisätarkastuksia ulkoisessa tarkastuslaitoksessa ei tarvitse tehdä

 • Vähemmän hallinnollista työtä ja tuotannon rajoittamista, kun tarkastus ja huolto tehdään yhtä aikaa

Computerized Maintenance Management System (CMMS) on SSI SCHÄFERin tietokoneavusteinen järjestelmä, jolla ohjataan ja valvotaan laitteistosi huolto- ja korjaustöitä tehokkaasti. CMMS:llä optimoidaan huollon toteutus, dokumentoidaan huoltotyöt, lisätään huollon tehokkuutta tuntuvasti ja taataan laitteistosi käytettävyys.

Kaikki optimaalisen huollon hallinnan edut yhdessä järjestelmässä:

 • Paperittomat työmenettelyt

 • Huoltotöiden sähköinen dokumentointi

 • Teknikoiden käytössä on käytännöllinen kämmentietokone, joka sisältää tarkat luettelot laitteiston jokaisen komponentin huoltotöistä

 • Huoltotoimien tehokas jäsentely

CMMS sisältää verkkohuoltoportaalin käyttömahdollisuuden, laitteiston kaikkien komponenttien viivakoodit, kämmentietokoneen teknikoille sekä CMMS-koulutus- ja asennuspaketin. Sitä käytetään ehkäisevässä huollossa, korjauksissa ja SSI Resident Maintenance®-palvelun eli SSI SCHÄFERin kattavan laitteistohuoltopalvelun yhteydessä.

Järjestelmän avulla huollot voidaan suunnitella luotettavasti. Koko huolto- ja korjaushistoria voidaan hakea esiin nappia painamalla milloin tahansa. Käyttöraportit laaditaan automaattisesti, ja järjestelmästä saadaan myös tarkat tallenteet läsnäolo- ja huoltoajoista viivakoodien luennan avulla. Tekniset dokumentaatiot, kuten huolto-ohjeet, ovat saatavilla aina. Järjestelmän avulla voidaan parantaa laitteistosi huollon ja kunnossapidon laatua ja taata pidempi käyttöikä. Käytetyt varaosat merkitään näkyvät raportissa, ja niitä voidaan tilata huoltoportaalin verkkokaupasta kätevästi lisää.

LATAUKSET

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

KUINKA VOIMME AUTTAA?

[---Error_NoJavascript---]