Huolto, tarkastus, turvallisuustarkastus

Huolto

Huoltotoimiin kuuluu silmin ja korvin tehtävien tarkastusten lisäksi kaikki toimenpiteet, jotka laitteiston asianmukaisen toimintakunnon ylläpitäminen edellyttää. Huollon tekevät SSI SCHÄFERin kokeneet ja sertifioidut huoltoteknikot. Sinulle koituvat edut:

  • Laitteistosi käytettävyyden tehostaminen tunnistamalla viat ja kuluminen ajoissa.

  • Häiriöiden korjaus ja säätötyöt huollon aikana.

Tarkastus

Tarkastukseen kuuluu silmin ja korvin tehtävien tarkastusten lisäksi kaikki suositeltavat toimenpiteet, jotka laitteiston asianmukaisen toimintakunnon ylläpitäminen edellyttää:

  • Tieto laitteiston nykytilasta tarkastusraportin perusteella

  • Koulutettujen työntekijöiden tekemä tarkastus kiinteään hintaan säännöllisin väliajoin

  • Laitteiston käytettävyyden tehostaminen tunnistamalla viat ja kuluminen ajoissa

  • Tarkastuksen jälkeen saat yksityiskohtaisen raportin laitteistosi tilasta

Turvallisuustarkastus

Euroopan unionissa sijaitsevilla yrityksillä on velvollisuus tehdä vähintään kerran vuodessa turvallisuustekninen tarkastus, jossa varmistetaan, että laitteisto on työskentelyn kannalta turvallisessa toimintakunnossa käyttömaan voimassa olevien määräysten, kuten EN 528 -normin, mukaan.

  • Varmuus kaikkien turvallisuusteknisten henkilönsuojalaitteiden asianmukaisesta toiminnasta ja vaikutuksesta

  • Kustannusten minimointi, koska lisätarkastuksia ulkoisessa tarkastuslaitoksessa ei tarvitse tehdä

  • Vähemmän hallinnollista työtä ja tuotannon rajoittamista, kun tarkastus ja huolto tehdään yhtä aikaa

[---Error_NoJavascript---]