Ohjelmistotuki

SSI SCHÄFERin asiantuntevat ohjelmistoteknikot, joiden vastuualueisiin kuuluu laitteistotuki, vastaavat kaikkiin ohjelmistoaiheisiin kysymyksiin.

Palveluvalikoimaan kuuluvat seuraavat osat:

  • vastaukset käyttöä koskeviin kysymyksiin

  • ongelmanratkaisu vikatilanteissa

  • ohjelmistojemme laajennukset, kun tavoitteena on liittää uusia prosesseja nykyisiin järjestelmiin.

Luonnollisesti olemme tarvittaessa käytettävissä, kun haluat päivittää nykyiset järjestelmäsi uusiin versioihin, jotta laitteistosi on aina teknisesti ajan tasalla. Lisäksi autamme mielellämme, kun toisiinsa liitettyjä järjestelmiä, kuten tietokantoja, käyttöjärjestelmiä tai käyttöliittymiä pitää yhdistää kolmansiin järjestelmiin. Näin taataan laitteistosi käytettävyys, joka on tärkein tavoitteemme.

Olemme panostaneet etenkin:

  • asiantunteviin ohjelmistoteknikoihin, jotka ovat tavoitettavissa vuorokauden ympäri

  • paikallisiin huoltotiimeihin kaikkialla maailmassa

  • asiakkaidemme kieleen ja kulttuuriin perehtyneisiin työntekijöihin

  • ohjelmistotukemme ja SSI SCHÄFERin muiden osa-alueiden (esimerkiksi mekaanisten komponenttien) kehittäjien keskinäiseen verkostoitumiseen

  • tietokanta- ja käyttöjärjestelmäaloja edustavien kolmansien osapuolten integroimiseen

  • asiakkaidemme järjestelmien liittämiseen SSI SCHÄFERin tukiverkostoon, jotta voimme antaa tukea verkossa.

[---Error_NoJavascript---]