GoToWebinar

Kerättävät tiedot ja tiedonkeruun oikeusperuste

Keräämme sinulta seuraavat tiedot, jotta pystymme järjestämään webinaareja:

Sisäänkirjautuminen / rekisteröinti

  • Sukunimi, etunimi

  • Sähköpostiosoite

  • Yritys

  • Aihe / kiinnostuksen kohde


Webinaarin toteutus

  • Ääneen puhutut puheenvuorot

  • Chat-viestit

  • Äänestystiedot

  • Osallistuminen webinaariin

  • Integroitu kyselylomake


Webinaarin tallennus ja arviointi

  • Webinaarin videotallenne


Keräämme nämä tiedot webinaariin ilmoittautumisen yhteydessä antamasi suostumuksesi perusteella GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Voit halutessasi peruuttaa suostumuksesi koska tahansa lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen marketing@ssi-schaefer.com. Tämä ei vaikuta tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen suostumuksen peruuttamista edeltävältä ajalta.

Pardot-palvelun käyttö – tietojen käsittelijä

Webinaariemme kutsuprosessi on toteutettu Salesforce EMEA Limited -yhtiön (”Salesforce”) Pardot-palvelulla. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tietoja käsittelevät Salesforce-yhtiöt ja Salesforcen tietojen käsittelijät ETA-alueen ulkopuolella ja etenkin Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joiden osalta Euroopan komissio ei ole tehnyt tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä. Siksi olemme sopineet Salesforcen kanssa Euroopan komission antamista, GDPR-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainituista vakiosopimuslausekkeista.
Lisätietoja Salesforcen suorittamasta tietojen käsittelystä on Salesforcen tietosuojaselosteessa:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Käytämme Salesforcea tietojen käsittelijänä. Tietojen käsittelijät saavat käyttää tietoja ainoastaan meidän määrittelemiimme tarkoituksiin, ja niillä on myös meidän kanssamme sopimuksellinen velvoite käsitellä tietojasi ainoastaan tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Oikeusperuste sille, että Salesforce käsittelee tietojasi meidän puolestamme, on GDPR-asetuksen 28 artikla.

GoToWebinar-palvelun käyttö – tietojen käsittelijä

Käytämme webinaarien järjestämiseen LogMeIn Ireland Unlimited Company (”LogMeIn”) tarjoamaa GoToWebinar-palvelua. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tietoja käsittelevät LogMeIn-yhtiöt ja LogMeInin tietojen käsittelijät ETA-alueen ulkopuolella ja etenkin Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joiden osalta Euroopan komissio ei ole tehnyt tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä. Siksi olemme sopineet LogMeInin kanssa Euroopan komission antamista, GDPR-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainituista vakiosopimuslausekkeista.


Lisätietoja LogMeInin suorittamasta tietojen käsittelystä on LogMeInin tietosuojaselosteessa:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Käytämme LogMeInia tietojen käsittelijänä. Tietojen käsittelijät saavat käyttää tietoja ainoastaan meidän määrittelemiimme tarkoituksiin, ja niillä on myös meidän kanssamme sopimuksellinen velvoite käsitellä tietojasi ainoastaan tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Oikeusperuste sille, että LogMeIn käsittelee tietojasi meidän puolestamme, on GDPR-asetuksen 28 artikla.