Hakemukset

Voit lähettää tietosi meille yhteydenottolomakkeella, jos sivustollamme on sellainen saatavilla. Sitä kautta lähetetyt tiedot siirretään ajanmukaisella salausmenetelmällä suojattuna. Jos lähetät hakemuksesi meille sähköpostilla, huomaa, että sähköpostiliikennettä ei salata, ja sinun hakijana tulee pitää huoli salauksesta. Tästä syystä emme ota vastuuta tietojesi siirtämisestä tällä tavoin, vaan suosittelemme lähettämään ne postitse. Asiakirjojen lähettämisen sähköpostilla tai tarvittaessa verkkolomakkeella voi korvata postitoimituksella. 

Jos haet työpaikkaa, mutta et tule valituksi, tietosi poistetaan kuuden kuukauden päästä, ellet ole ennen mainitun ajan päättymistä esittänyt lainmukaista suostumuksen peruutusta tai antanut meille suostumusta säilyttää tietojasi pidempään. Tämä on välttämätöntä, jotta pystymme täyttämään Saksan yhdenvertaisuuslainsäädännön meille asettamat velvoitteet. Jos olet lähettänyt meille laskuja matkakulujen hyvitystä varten, laskut tallennetaan lain vaatimalla tavalla ja poistetaan, kun lakisääteinen säilytysaika päättyy. 

Käsittelemme tietojasi ainoastaan hakuprosessin tarpeisiin. Käsittely tapahtuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan – tai jos käsittely on tarpeen oikeuskäsittelyn vuoksi – GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan sekä Saksan liittotasavallan tietosuojalain (BDSG) 26 §:n puitteissa. Jos lähetät meille erityisiä henkilötietoja, esim. jos lähetät meille vapaaehtoisesti terveystietojasi, niiden käsittely tapahtuu GDPR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan puitteissa. Jos erityiset henkilötiedot ovat tarpeen kyseisen työtehtävän vuoksi, edellytämme erityisiä henkilötietoryhmiä GDPR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan puitteissa.