Henkilötietojen poistaminen ja niiden käytön estäminen

Käsittelemme rekisteröityjen henkilöiden henkilötietoja GDPR-asetuksen 17 ja 18 artiklan mukaisesti ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen ilmoitetun tavoitteen saavuttamiseksi tai kuin lakisääteiset velvollisuudet sitä mahdollisesti yhtiöltämme vaativat. Jos tietojen säilytyksen peruste ei enää jatku tai jos lakisääteinen (esim. verolaki, kauppalaki) säilytysaika päättyy, henkilötiedot poistetaan lain edellyttämällä tavalla, ellei meillä ole lakiin pohjautuvaa velvoitetta jatkaa kyseisten tietojen säilytystä. Tällaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan.

[---Error_NoJavascript---]