Innovations and Trends in material handling and logistics

Innovaatiot ja trendit

Sisälogistiikan trendit ja innovaatiot

Yhteiskunnallinen ja teknologinen kehitys vaikuttaa sisälogistiikan tulevaisuuteen voimakkaasti. Koska sisälogistiikka on olennainen osa arvonluontiketjua, joka digitalisoituu koko ajan enemmän, se ei voi vältellä näitä ajankohtaisia haasteita. Sen sijaan sisälogistiikan on oltava aina askeleen muita edellä. Monien logistiikan asiantuntijoiden näkemys siitä, että logistiikalla on tiennäyttäjän rooli neljännessä teollisessa vallankumouksessa, on varsin perusteltu.

 

Seuraavilla sivuilla esittelemme ne trendit ja innovaatiot, jotka kaikkien sisälogistiikan parissa työskentelevien tulisi tuntea.

 

[---Error_NoJavascript---]