human_robotics.jpg

Intralogistiikan trendit ja innovaatiot

Yhteiskunnallinen ja teknologinen kehitys vaikuttaa intralogistiikan tulevaisuuteen voimakkaasti. Koska intralogistiikka on olennainen osa arvonluontiketjua, joka digitalisoituu koko ajan enemmän, se ei voi vältellä näitä ajankohtaisia haasteita. Sen sijaan intralogistiikan on oltava aina askeleen muita edellä. Monien logistiikan asiantuntijoiden näkemys siitä, että logistiikalla on tiennäyttäjän rooli neljännessä teollisessa vallankumouksessa, on varsin perusteltu.

Seuraavilla sivuilla esittelemme ne trendit ja innovaatiot, jotka kaikkien intralogistiikan parissa työskentelevien tulisi tuntea.

[---Error_NoJavascript---]