Megatrendi NEW WORK: Luova luokka

Siirtyminen teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan, joka perustuu aineettomien arvojen luomiseen, muuttaa myös yritysrakenteita ja työnantajien käyttäytymistä. Esimerkiksi palvelu- ja tietoalojen sekä luovan alan työvoimasta tulee merkittävä tekijä globaalissa taloudessa. Prosessien, kokemusten ja ideoiden merkitys kasvaa. Yksityis- ja työelämän rajat hälvenevät yhä enemmän. Myös vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät haluavat entistä enemmän itsenäisyyttä tehtäviensä hoitamiseen. 

Kehityssuuntia:

  • Tietotyöläiset, itsensätyöllistäjät ja huomispäivän rikkaat muodostavat luovan luokan. Tämä luokka arvostaa nautintoa ja iloitsee ”uudesta luksuksesta”. Luovan luokan edustajat ovat maailmankansalaisia, jotka ovat samalla kuitenkin sitoutuneita omaan alueeseensa.

  • Luova luokka arvostaa huippusuorituksia, käsityötaitoa, uusinta teknologiaa, avoimuutta, kestävyyttä, ystävyyttä, itsensä optimointia ja elämänlaatua. Se määrittelee myös työn uudella tavalla vaatiessaan joustavia työaikamalleja sekä lisää itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Ammatillisista biografioista tulee multigrafioita, ja elinikäinen oppiminen on itsestäänselvyys.

  • Liikkuva työ, joka ei ole paikkasidonnainen ja jossa on oman luovuuden kannalta parhaat kehittymismahdollisuudet, sekä työn ja muun elämän ihanteellinen tasapaino muuttuvat uudeksi oletusarvoksi. Vain sellainen työnantaja, joka tarjoaa joustavat työajat, sapattivuosia sekä työn ja muun elämän tasapainoa sääteleviin periaatteisiin perustuvaa ja mielekästä työtä, pystyy enää houkuttelemaan lahjakkaita työntekijöitä ja myös pitämään heidät töissä.

[---Error_NoJavascript---]