Yhteenveto sinulle koituvista eduista

  • Jäteastioita koskevat kokonaisratkaisut

  • Suunnittelu ja organisointi

  • Innovatiivisten liiketoimintakonseptien laatiminen

  • Jäteastioiden jakamisen hallinta

  • Alue- ja tyhjennyskierrosten suunnittelu

  • Jäteautojen tietokoneet, tunnistus- ja punnitusjärjestelmät

  • Kattava tietotaito

[---Error_NoJavascript---]