Lainmukaiset käsittelyperusteet

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön erityistä tarkoitusta varten, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Jos käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa sinä olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Joissakin tapauksissa, esim. verovelvoitteiden täyttämiseksi, meillä saattaa olla lakisääteinen velvollisuus käsitellä henkilötietoja. Näissä tapauksissa lakisääteiset käsittelyperusteet on lueteltu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa. Joissakin harvinaisissa tapauksissa tietoja saatetaan käsitellä sinun tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojelemiseksi. Tällaisessa poikkeustapauksessa käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan. Käsittely voi myös perustua GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Näin on laita, jos käsittely on tarpeen yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut. Meillä katsotaan olevan tällainen oikeutettu etu, jos olet asiakkaamme. Jos käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, oikeutettu etumme on päivittäisen liiketoimintamme harjoittaminen.