Linkit

Jos käytät sivustoillamme olevia, muille sivustoille johtavia linkkejä, tämä tietosuojaseloste ei kata niitä. Sivustoillemme linkkejä lisätessämme varmistamme, että linkin lisäämisajankohtana ei ole mitään ilmeistä syytä olettaa, että kohdesivusto rikkoisi sovellettavaa lainsäädäntöä. Emme kuitenkaan pysty vaikuttamaan siihen, noudattavatko muut palveluntarjoajat tietosuoja- ja tietoturvamääräyksiä.

Perehdy siis muiden palveluntarjoajien sivustoilla kyseisten sivustojen tietosuojaselosteisiin.