Energia-auditoinnit ja -optimointi

Tarjoamme asiakkaillemme EN 16247 -standardin mukaista energia-auditointia eli kiinteistöjen energiataloudellista arviointia. Voimme myös auttaa ISO 50001 -standardin mukaisen energianhallintajärjestelmän laatimisessa ja sertifioinnissa. Tavoitteena on aina energian säästämisen mahdollisuuksien osoittaminen asiakkaillemme ja niiden toteuttaminen. Laskemme myös optimointitoimenpiteiden kannattavuuden sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI) avulla. Valvomme toimenpiteiden toteutumista säännöllisissä katselmuksissa, jotka osoittavat saavutetun säästön tehokkaasti.