ES3 LLC: Älykkään intralogistiikan vaatimukset uudelle tasolle

Schäfer Case Picking (SCP) -järjestelmällään SSI SCHÄFER on tuonut ES3:n intralogistiikan tämänhetkiselle teknisen kehityksen tasolle yhteistyössä C&S Wholesale Grocersin, erään Yhdysvaltojen suurimman elintarviketukkukaupan, kanssa. Varastoprosessien automatisoinnin ohella tilauskohtaisten case pickingsien integroitu automaatio ja lähetysten toimitusvalmistelu olivat keskeisiä tekijöitä tämän hankkeen onnistumisessa. Tuloksena on läpeensä automatisoitu jakelukeskus, jonka korkeahyllystössä on liki 90 000 tarjotinpaikkaa. Kolmeen kerrokseen jaettujen erillisten materiaalivirtojen ja keräilypaikkojen ansiosta yli 100 000 tuotepakkauksen läpivirtaus on mahdollinen.

[---Error_NoJavascript---]