Dieter Zeiml, Michael Mohr, Interview, Menschen, Branchenkompetenz

KATSOTAANPA HIEMAN MARKKINOITA

SSI SCHÄFER on kulkenut jo 80 vuotta menestyksen polkua, ja yhtiö on kattavien logistiikkajärjestelmien ja niihin liittyvien ohjelmistoratkaisujen johtava toimittaja. Markkinat, niiden vaatimukset ja asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet. Nykypäivän asiakasvetoisilla markkinoilla tarvitaan uudenlaista näkökulmaa – nimittäin sektorikohtaista näkökulmaa. Michael Mohr (Executive Vice President Sales Automation) ja Dieter Zeiml (Senior Vice President IT Realization) keskustelevat myyntiorganisaation uudesta suunnasta ja sisälogistiikan näkymistä.

Michael Mohr: Myyntitiimimme on aktiivinen globaalisti, ottaa yhteyttä asiakkaisiin sekä myy ratkaisuja ja tuotteita. Olemme viime vuosina havainneet uudenlaisia tuulia. Järjestelmävaatimukset ovat muuttuneet kokonaisvaltaisemmiksi ja asiakkaiden odotukset samalla täsmällisemmiksi ja vaativammiksi. Esimerkiksi panimolla on täysin erilaiset vaatimukset varastologistiikalleen kuin verkkokaupan kautta toimivalla muotitalolla. Apteekkitavara- ja lääkeyhtiöillä on myös aivan omanlaisensa vaatimukset. Tästä syystä on tärkeää, että osaamme puhua samaa kieltä asiakkaan kanssa ja ymmärtää heidän markkinatilanteensa ja siltä pohjalta kehittää kullekin asiakkaalle räätälöidyt ratkaisut. Olipa sitten kyse ohjelmistosta tai laitteistoista, meidän on kehitettävä jokaiselle asiakkaalle oikea palveluvalikoima vastaamaan juuri heidän tarpeisiinsa. Tätä silmällä pitäen olemme erikoistuneet seuraaviin kuuteen markkinasektoriin, joissa asiantuntijuutemme ja osaamisemme yhdistyvät: elintarvikkeiden vähittäiskauppa, elintarvike- ja juomateollisuus, vähittäis- ja tukkukauppa, terveydenhuolto ja kosmetiikka, teollisuus sekä muoti- ja vaatetusala.

Dieter Zeiml: Kun puhumme ohjelmistoista, tarkoitamme, että analysoimme asiakkaan sisälogistiset prosessit, jotta voimme automatisoida, tukea, optimoida ja visualisoida ne ohjelmistoratkaisuillamme. WAMAS®-logistiikkaohjelmistomme pystyy tekemään kaiken tämän. Siksi se on erinomainen skaalautuva ratkaisu kaikille kuudelle markkinasektorille. Jos otamme esimerkiksi vaikkapa verkkokaupan, jossa WAMAS on tehopakkaus ja kotonaan kaikilla markkinasektoreilla. Ei ole olemassa mitään yleismaallista ”verkkokaupan toiminnallisuutta”. Kullakin markkinasektorilla tarvitaan omanlaisensa toiminnot. Uuden lähestymistapamme ansiosta pystymme kehittämään juuri sopivan ratkaisun kunkin asiakkaan tarpeisiin – myös verkkokaupassa. Pystymme kokoaman oikean palvelukokonaisuuden asiakkaan erityisvaatimusten pohjalta.

Michael Mohr: Tällä lähestymistavalla paneudumme markkinasegmentteihin, joita pystymme palvelemaan ammattitaitoisesti, globaalisti, riippumattomasti ja optimaalisesti. Tällä tavoin pystymme hyödyntämään synergioita eri hankkeista globaaleilla markkinasektoreilla. Esimerkiksi aasialaiset muotialan asiakkaamme voivat hyötyä kokemuksesta, jota olemme kartuttaneet Yhdysvalloissa. Tämän keskittyneen osaamisen tukena ovat paikalliset asiantuntijat solmupisteissä, eli eri maatoimistoissamme. Näin globaalin myyntiorganisaatiomme keskusosaamista täydennetään eri alueiden asiantuntijoilla – kaikesta tästä hyötyy asiakas.

Dieter Zeiml: Asiakkaillamme on erilaisia liiketoimintamalleja, ja he painottavat täysin erilaisia asioita. Kullakin asiakkaalla on prosesseissa omat prioriteettinsa, ja ohjelmistoratkaisun on kyettävä mukautumaan näihin vaatimuksiin. Olemme panneet tämän merkille, ja otamme asian huomioon markkinasektori-lähestymistavassamme.

Michael Mohr: Toimimme nykyisin sekä myynti- että IT-osastolla paljon tiiviimmin asiakkaan kanssa, joten pystymme vastaamaan vaatimuksiin entistäkin yksilöllisemmin. SSI SCHÄFER erottuu muista siinä, että järjestelmätoimittajana kehitämme ainutlaatuisia ratkaisukokonaisuuksia. Se on juuri sitä, mitä markkinat odottavat. Tuotevalikoimaamme kuuluu erilaisia integroitavia moduuleja ja komponentteja, jotka sopivat saumattomasti yhteen älykkäiden ja skaalautuvien ohjelmistoratkaisujen ansiosta. Rakennustöiden ja sisälogistiikan kokonaistoimittajana toteutamme järjestelmät avaimet käteen -periaatteella. Asiakkaat haluavat toki tietää, kuinka koneet asennetaan ja liitetään toisiinsa ja mitkä prosessit integroidaan... kaikkein tärkeintä on kuitenkin lopullinen, toimiva ratkaisu, ja juuri sen me asiakkaalle tarjoamme.

Dieter Zeiml: Tämä koskee sekä laitteistoa että ohjelmistoa. Vaikka eri ratkaisuissa käytettäisiin samoja komponentteja, keskitymme aina juuri kyseisen asiakkaan ratkaisuun. Hyödynnämme totta kai eri markkinasektorien synergioita. On tiettyjä toiminnallisuuksia, joista kaikki hyötyvät, mutta toisaalta sovellusalueet poikkeavat erityispiirteiltään. Tietotekniikan puolella pystymme hyödyntämään erityisen paljon sektorien välistä vuorovaikutusta, koska kaikki ohjelmistosuunnittelijamme puhuvat samaa kieltä ja pystyvät toimimaan sektorirajojen yli. Sektoriosaaminen on oma alueensa, ja se edellyttää asiantuntemusta, jolla vaatimukset saadaan siirrettyä WAMAS-logistiikkaohjelmistoomme ja sitä kautta toteutettaviin valmiisiin asiakasratkaisuihin. Olemme toteuttamassa tätä ajattelu- ja toimintamallia koko läpi koko SSI SCHÄFER -konsernin.

Michael Mohr:  Meillä SSI SCHÄFERillä fokus on nyt hyvin selvillä, ja panostamme tähän markkinasektoriajatteluun. Tavoitteenamme on oppia ymmärtämään entistäkin paremmin markkinoiden ja asiakkaiden vaatimuksia, ottaa vastaan uusia haasteita ja toteuttaa hankkeet jatkossakin menestyksekkäästi. Uuden lähestymistavan valinta on jo nyt – hyvin lyhyen ajan jälkeen – osoittautunut oikeaksi päätökseksi. On selvää, että se vakiinnuttaa ja vahvistaa johtavaa markkina-asemaamme. Olemmehan aina osanneet muodostaa klustereita, jotka keskittyvät eri markkinasektorien erikoistuotteisiin. Tuotekehitystä ohjaava sektorikohtaisten vaatimusten trendi on tärkeä ottaa vakavasti. Tällä lähestymistavalla voimme katsoa luottavaisena tulevaisuuteen. Odotamme innolla lisää uusia kokemuksia eri markkinasektoreilta.

[---Error_NoJavascript---]