Hyödynnä sinäkin WAMAS® Lighthousen edistyksellisyyttä

  • Käyttäjäsuuntautunut rakenne ja intuitiivinen käytettävyys

  • Käyttäjän konfiguroitavissa olevat kaaviot ja raportit eri työtehtäviä varten

  • Skaalautuva verkkosovellus -> alustariippumattomuus

  • Teknikkojen ja huoltohenkilöstön tukeminen yksityiskohtaisilla ja jäsennellyillä teknisillä kuvauksilla järjestelmästä

  • Varastopäälliköiden ja operatiivisen henkilöstön tukeminen yksityiskohtaisilla ja jäsennellyillä kuvauksilla järjestelmän logistisista seikoista (esimerkiksi suorituskykytiedot, materiaalivirta tai toimeksiannon toteutuminen)

  • Päivitettävyys

  • Maailmanlaajuinen tuki 24/7

[---Error_NoJavascript---]