Tosiaikainen suorituskyvyn arviointi

Tosiaikaiset arvioinnit tarjoavat arvokkaita tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa optimoitavat alueet. Arviointia voi mukauttaa ja suodattaa monella tavalla. Yksittäisiä koontinäyttöjä ja ajoitettuja raportteja voidaan luoda ja lähettää automaattisesti asianmukaisille vastaanottajille. Tämän ratkaisun avulla henkilöstön käytön suunnittelu helpottuu huomattavasti. 

[---Error_NoJavascript---]