Vapaasti määritetyt aikalohkot

WAMAS® LRM laskee kaikki etäisyydet, kulkuajan ja materiaalinkäsittelyajan varastossa. Kuljetustavasta tai valvottavan vaiheen nopeudesta ja tehokkuudesta johtuen järjestelmä jakaa kaikki varastoprosessit vapaasti määritettäviin aikalohkoihin. Jokaisen aktiviteetin ihannetavoiteaikoja vertaillaan sen jälkeen kuhunkin aktiviteettiin todellisesti käytettyyn aikaan. Tämä varaston tuottavuuden arviointi selkeyttää, mitkä prosessit tarjoavat lisäarvoa ja mitkä eivät. Sen lisäksi WAMAS® LRM tallentaa ja arvioi varastovaiheet, joita ei luokiteltaisi lisäarvoa tuottaviksi, mutta tarpeellisiksi. 

[---Error_NoJavascript---]