WAMAS® LRM -järjestelmän ominaisuudet ja toiminnot

• Vapaasti määritettävät aikalohkot

• Tavoite-/TOTEUMA-aikojen vertailu

• Suorituskykytietojen arviointi ja tunnusluvut 

• Palkanlaskenta sovittujen tunnuslukujen perusteella 

• Henkilöstösuunnittelu

• Ennustesuunnittelu 

• Vakioraportit ja -koontinäytöt 

• Erillinen tai integroitu WAMAS WMS -järjestelmään

• Työntekijäarvioinnit ja -kyselyt