Yhteenveto sinulle koituvista eduista

Keskeinen tiedonlähde seuraaville:

  • Järjestelmän visualisointi

  • Suorituskyvyn tunnusluvut

  • Materiaalivirran visualisointi

  • Varaston toiminnan tila:
    Keskitetty ilmoitusten keruu ja jako, hälytysten käsittely eri hälytystasoilla, vikailmoituspalvelut ja tikettijärjestelmä

  • Erilaisia tapoja järjestelmän tietojen esittämiseen

  • Päivittäiset käyttäjä- ja hallintatiedot

  • Erilaisten tietojen yhdistäminen yhdellä silmäyksellä luettaviksi

  • Pitkän ajan tietojen analysointi

[---Error_NoJavascript---]