Yhtenäinen logistiikkajärjestelmä

Verkkokauppa ja sen aiheuttama muutos myyjän markkinoista ostajan markkinoihin ovat tuottaneet valtavan suuria kasvulukuja – ja valtavia muutoksia. Seurauksena ovat yksilöllistynyt tuotanto, asiakkaiden kasvaneet odotukset ja tuotteiden yhä lyhyemmät elinkaaret sekä tuotevalikoimien ja mallistojen nopea vaihtuminen. Pienemmät tilausmäärät ja tiheämmät tilausvälit luovat sisälogistiikalle haasteita siinä, miten asiakkaiden yksilölliset vaatimukset voidaan täyttää.

Markkinaolosuhteisiin sopeutuminen edellyttää yhtenäistä logistista järjestelmää kaikille myyntikanaville ja tähän liittyvää logistiikan suunnittelua, aikataulutusta ja ohjausta joustavan varastonhallintajärjestelmän avulla.

[---Error_NoJavascript---]