Tietosuojaseloste

Privacy Policy for Applicants

Tietojesi suojaaminen on meille tärkeää
Olemme iloisia siitä, että olet kiinnostunut yrityksestämme, tuotteistamme ja palveluistamme. Haluamme sinun tuntevan olosi turvalliseksi ja tietävän, että henkilötietosi ovat turvassa, kun vierailet verkkosivustollamme. Suhtautumme tähän asiaan nimittäin erittäin vakavasti. EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisten tietosuojalakien noudattaminen on meille itsestäänselvyys.

Kun keräämme sinua koskevia tietoja, haluamme sinun tietävän, mitä tietoja keräämme ja kuinka niitä käytämme. Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sekä me että ulkopuoliset palveluntarjoajamme täytämme tietosuojaa koskevat lainsäädännön vaatimukset.

Henkilötiedot
Henkilötiedot ovat henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja käsitellään aina GDPR-lainsäädännön sekä muiden yhtiötämme velvoittavien tietosuojalakien ja  asetusten vaatimusten mukaisesti.

Sinun ei periaatteessa tarvitse luovuttaa henkilötietojasi, kun käytät sivustoamme. On kuitenkin tilanteita, joissa meidän on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle toivomasi palvelut.

Sama pätee, jos meidän pitää lähettää sinulle tietoja tai tuotteita, jotka olet tilannut, tai jos meidän on vastattava sinun esittämiisi kysymyksiin. Kun käsittely on tarpeen, ilmoitamme siitä sinulle asianmukaisesti.

Jos henkilötietojen käsittelylle ei ole lakisääteistä perustetta, pyydämme sinulta suostumuksen käsittelyyn.

Lisäksi tallennamme ja käsittelemme ainoastaan sellaisia tietoja, jotka olet antanut meille vapaaehtoisesti, tai soveltuvissa tilanteissa tietoja, jotka keräämme automaattisesti, kun vierailet verkkosivustollamme (esim. IP-osoitteesi, katselemasi sivut, käyttämäsi selaimen ja käyttöjärjestelmäsi tiedot, vierailusi päivämäärän ja kellonajan, käyttämäsi hakukoneet sekä lataamiesi tiedostojen nimet).

Jos käytät palveluitamme, keräämme yleensä vain ne tiedot, jotka tarvitsemme kyseisten palveluiden tarjoamiseen. Jos pyydämme muita tietoja, niiden antaminen ei ole välttämätöntä. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan pyydettyjen palvelujen toteuttamiseen ja omien, oikeutettujen etujemme turvaamiseksi.

The following categories of personal data may be collected when you visit our website or through other processing described in this privacy policy:

  • Master data (names, addresses, etc.)

  • Other personal data provided by you (personal interests, etc.)

  • Contract data (customer number, contract number, etc.)

  • Content data (texts, photos, videos, etc.)

  • Contact details (e-mail, phone numbers, etc.)

  • Meta data (IP addresses, device information, etc.)

  • Usage data (visited content, access times, etc.)

  • Concerned persons are thereby users/prospective customers of our offers.


Tietojen käsittelystä vastaava taho
GDPR-lainsäädäntöön ja kaikkeen muuhun EU-jäsenvaltioissa sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä ja muissa tietosuojaa koskevissa asioissa vastuullinen taho on:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com
Website: www.ssi-schaefer.com

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Yhtiön tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Herr Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel. 0941-2986930
Fax 0941-29869316
Mail: anfragen@projekt29.de
Web www.projekt29.de

Voit koska tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme, mikäli sinulla on tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käytämme antamiasi henkilötietoja kysymyksiisi vastaamiseen, tilaustesi käsittelyyn tai tarjotaksemme sinulle tiettyjä tietoja tai palveluita. Asiakassuhteen ylläpitämiseksi saattaa myös olla tarpeen, että yhtiömme tai meidän toimeksiannostamme toimiva palveluntarjoaja käyttää näitä henkilötietoja tarjotakseen sinulle tietoa tuotetarjouksesta tai tehdäkseen verkkokyselyitä, jotta voimme täyttää paremmin asiakkaiden vaatimukset ja vastata heidän kysymyksiinsä.

Kunnioitamme luonnollisesti sitä, jos et halua luovuttaa henkilötietojasi sellaiseen käyttöön, joka ei ole asiakassuhteen ylläpitoa (erityisesti suoramarkkinointiin tai markkinatutkimuksiin). Emme myy tai muulla tavoin luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Erityinen käyttö
Keräämme, käsittelemme ja käytämme antamiasi henkilötietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka olemme ilmoittaneet. Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi.

Keräämme tai siirrämme henkilötietoja valtion laitoksille tai viranomaisille, joilla on oikeus saada nämä tiedot ainoastaan silloin, kun laki tätä vaatii ja/tai meidän on tehtävä niin tuomioistuimen päätöksellä. Yhtiömme ja meidän toimeksiannostamme toimivien palveluntarjoajien työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus sekä velvoite noudattaa GDPR-tietosuoja-asetusta.

Legal basis for processing

If you have given us consent to process your personal data for a specific purpose, the processing is performed on the basis of Art. 6 para. 1 a GDPR. If such processing is necessary in order to fulfil or initiate a contract with you, the processing is based on Art. 6 para. 1 b GDPR. In some cases, e.g. in order to fulfil tax obligations, for example, we may be subject to a legal obligation to process personal data. In such cases, the legal basis for this is Article 6 para. 1 c GDPR. In rare cases, processing may also be done to protect your vital interests or another natural person. In this exceptional case, processing will take place on the basis of Art. 6 para. 1 d GDPR. Lastly, processing operations may also be based on Art. 6 para. 1 f GDPR. This is the case if processing takes place in order to safeguard a legitimate interest for our company or a third party, provided your interests, fundamental rights and fundamental freedoms do not predominate. Such a legitimate interest can already be accepted if you are our customer. If the processing of personal data is based on Article 6 para. 1 f GDPR, our legitimate interest is the performance of our business activities.

Tiedot, joita kerätään automaattisesti, kun käyt sivustollamme
Kun vierailet sivustoillamme, seuraavat tiedot tallennetaan organisatorisista ja teknisistä syistä: lataamasi sivut, käyttämäsi selain ja käyttöjärjestelmä, vierailusi päivämäärä ja kellonaika, käyttämäsi hakukoneet, lataamiesi tiedostojen nimet sekä IP-osoitteesi.

Kerätyt tiedot ovat välttämättömiä, jotta pystymme tarjoamaan sinulle asianmukaisen sisällön sivustollamme. Lisäksi näitä teknisiä tietoja analysoidaan anonyymisti pelkästään tilastollisiin tarkoituksiin, jotta voimme optimoida verkkosivustoa jatkuvasti ja kehittää sen suunnittelua sekä tarjota poliisiviranomaisille tutkinnassa tarvittavia tietoja kyberhyökkäyksen sattuessa. Nämä tiedot tallennetaan turvallisiin järjestelmiin erilleen muista henkilötiedoista. Yksittäisiä henkilöitä ei tunnisteta.

Yhteydenottomahdollisuudet verkkosivun kautta
Lakisääteisten velvoitteiden mukaisesi sivustollamme on yhteystiedot, joiden avulla voit ottaa meihin nopeasti yhteyttä sähköisesti ja keskustella suoraan kanssamme. Nämä tiedot tarkoittavat sähköpostiosoitetta ja tarvittaessa myös yhteydenottolomaketta.

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella, antamasi henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Näitä sinun vapaaehtoisesti antamiasi tietoja käytetään tiedustelusi käsittelyyn tai tarvittaessa yhteydenottoon. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


Henkilötietojen poistaminen ja niiden käytön estäminen
Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen asiaankuuluvan tarkoituksen toteuttamista varten tai niin kauan kuin organisaatiotamme koskevat lakiperusteiset velvoitteet edellyttävät. Säädösten mukaisesti henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelyn tarve poistuu tai kun lain määräämä säilyttämisaika päättyy, ellei laki vaadi meitä säilyttämään tietoja pidempään. Sellaisessa tilanteessa säilytettävien tietojen käyttö estetään.


Automatisoitu päätöksenteko
Vastuullisena organisaationa emme sovella automatisoitua päätöksentekoa emmekä profilointia.

 

Säilytysaika
Henkilötiedot poistetaan lakisääteisen säilytysajan umpeuduttua, mikäli niitä ei enää tarvita sopimuksen täytäntöönpanoon tai laatimiseen.

 

Lainmukaiset käsittelyperusteet
Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön erityistä tarkoitusta varten, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Jos käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa sinä olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Joissakin tapauksissa, esim. verovelvoitteiden täyttämiseksi, meillä saattaa olla lakisääteinen velvollisuus käsitellä henkilötietoja. Näissä tapauksissa lakisääteiset käsittelyperusteet on lueteltu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa. Joissakin harvinaisissa tapauksissa tietoja saatetaan käsitellä sinun tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojelemiseksi. Tällaisessa poikkeustapauksessa käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan. Käsittely voi myös perustua GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Näin on laita, jos käsittely on tarpeen yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut. Meillä katsotaan olevan tällainen oikeutettu etu, jos olet asiakkaamme. Jos käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, oikeutettu etumme on päivittäisen liiketoimintamme harjoittaminen.

 

Henkilötietojen toimittaminen
Lainsäädäntö tai sopimukset voivat jossakin määrin edellyttää henkilötietojen toimittamista. Tästä syystä sinun on ehkä annettava henkilötietojasi meille käsiteltäväksi, jotta voimme esimerkiksi tehdä sopimuksen kanssasi. Esimerkki on sopimuksen teko, missä yhteydessä henkilötietojen antaminen on välttämätöntä. Ilman henkilötietojen antamista sopimuksen teko on mahdotonta.

Voit halutessasi keskustella tietosuojavastaavamme kanssa ennen henkilötietojesi luovutusta. Hän kertoo, perustuuko henkilötietojen luovutusvaatimus kyseisessä tapauksessa lainsäädäntöön vai sopimukseen, ja mitä seurauksia tietojen luovuttamatta jättämisestä olisi.

 

Tietoturva
Henkilötietojen käsittelystä vastaavana organisaationa olemme toteuttaneet tekniset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet, joilla suojaamme henkilötietojasi katoamiselta, poistamiselta, väärentämiseltä ja luvattomalta käytöltä. Kaikkia tietoja käsitteleviä työntekijöitämme ja muita henkilöitä sitoo GDPR-lainsäädäntö sekä muu tietosuojaa ja salassapitovelvollisuutta koskeva lainsäädäntö.

Kun henkilötietoja kerätään ja käsitellään, tiedot salataan kryptografisesti ennen niiden siirtämistä, jotta kolmannet osapuolet eivät voi käyttää niitä luvattomasti. Tietoturvatoimenpiteitämme arvioidaan jatkuvasti suhteessa teknologian kehitykseen. Internetin välityksellä tapahtuva tiedonsiirto on kuitenkin perusluonteeltaan haavoittuvaa, joten ehdotonta suojaa ei voida taata.

 

Muutokset tietosuojaan liittyviin ehtoihimme
Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuutta ja tietoturvaa koskevia toimenpiteitämme, silloin kun se on teknologian kehittymisen vuoksi tarpeellista. Näissä tilanteissa päivitämme myös tietosuojaselostettamme. Sen vuoksi sinun tulee aina tutustua tietosuojaselosteemme ajantasaiseen versioon.

 

Linkit
Jos käytät sivustoillamme olevia, muille sivustoille johtavia linkkejä, tämä tietosuojaseloste ei kata niitä. Sivustoillemme linkkejä lisätessämme varmistamme, että linkin lisäämisajankohtana ei ole mitään ilmeistä syytä olettaa, että kohdesivusto rikkoisi sovellettavaa lainsäädäntöä. Emme kuitenkaan pysty vaikuttamaan siihen, noudattavatko muut palveluntarjoajat tietosuoja- ja tietoturvamääräyksiä.

Perehdy siis muiden palveluntarjoajien sivustoilla kyseisten sivustojen tietosuojaselosteisiin.

 

Evästeet
Jos käyt jollakin sivustollamme, saatamme tallentaa koneellesi tietoja evästeinä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka web-palvelin lähettää selaimellesi ja jotka selain tallentaa tietokoneesi kiintolevylle.

Ainoa henkilötieto, joka evästeisiin tallentuu, on internetin yhteyskäytäntöosoite (”IP-osoite”). Tätä tietoa käytetään, jotta voimme automaattisesti tunnistaa sinut, kun palaat verkkosivustolle, ja pystymme helpottamaan sivuston käyttöäsi. Evästeiden avulla voimme mm. muokata sivustoa kiinnostusten kohteidesi perusteella tai tallentaa salasanasi, niin ettet joudu syöttämään sitä joka kerran, kun käyt sivustolla.

Voit luonnollisesti selata sivustojamme myös ilman evästeitä. Jos et halua, että pystymme tunnistamaan tietokoneesi, kiellä evästeiden tallennus kiintolevylle valitsemalla ”Älä salli evästeitä” selaimen asetuksista. Selaimen asetuksista voit myös poistaa tietokoneellesi jo tallennetut evästeet. Ohjeet tähän löydät oman selaimesi tekijän ohjetiedoista. Jos et hyväksy mitään evästeitä, kaikki tarjoamamme palvelumme eivät välttämättä toimi.

 

Lapset ja nuoret (alaikäiset)
Alle 16-vuotiaiden ei tule luovuttaa meille mitään henkilötietojaan ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Emme pyydä mitään henkilötietoja lapsilta tai nuorilta, emmekä kerää tällaisia tietoja tai siirrä niitä kolmansille osapuolille.


Newsletter
Your data entered in the newsletter registration will remain with us until you unsubscribe from our newsletter. Unsubscribing is possible at any time by using the link provided in the newsletter or a corresponding message to us. With the unsubscription you object to the use of your e-mail address. Your e-mail address, your last name as well as other data transmitted in connection with the newsletter registration will be deleted immediately.

The processing takes place on the basis of a consent by the respective recipient in accordance with Art. 6 para. (1) (a), Art. 7 GDPR i. V. m. § 7 para. 2 No. 3 UWG or § 7 para. 3 UWG. The proof of the user's registration for our newsletter is based on our legitimate interest in accordance with. Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, as this allows us to prove consent. The e-mail address, which must absolutely be specified by the user, is stored for this purpose until the user revokes their consent to receive the newsletter.

E-commerce customer account
We set up a password protected direct access to their stored stock data (customer account) for each customer who registers accordingly. Here you can view data about your completed, open and recently sent orders and manage their address details, bank details and newsletter. You agree to treat the personal access data as confidential and to not make it accessible to unauthorised third parties. We cannot accept liability for misused passwords unless we are responsible for the misuse.
With the function “remain logged in” we would like to make your visit of our web pages as pleasant as possible. This feature allows you to use our services without having to log in again each time. For security reasons, however, you will be asked again to enter your password, for example, if you want to change your personal information or if you want to place an order. We recommend that you do not use this feature if the computer is shared by multiple users. Please note that if you use a setting that automatically deletes stored cookies after each session, the “remain logged in” feature will not be available.

Applications
You can send us your data via contact form, as long as it is still available on our online offer. This is done by means of a state of the art appropriate encryption method. If you send us your application data via e-mail, please note that e-mails are not sent in encrypted form and that you as the applicant must provide encryption yourself. For this reason we can take no responsibility for the transmission of your data in this way and recommend for this reason postal delivery, because apart from transmitting your documents by e-mail or if necessary through an online form, you still have the possibility to send documents via postal delivery.

If the application for one of our job offers is unsuccessful, your data will be deleted after six months, unless you have declared a legitimate revocation prior to expiration of this period or have given us consent to store your data for a longer period. This is necessary in order to be able to fulfil our obligations under the General Equal Treatment Act if necessary. If you have submitted invoices for reimbursement of travel costs with us, these will be stored in accordance with the statutory provisions and will be deleted after the expiry of the statutory periods of storage.

We will process your data for the sole purpose of processing for the application process. This is done on the basis of Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or if processing in legal proceedings becomes necessary, based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR and § 26 BDSG (Federal Data Protection Act). Should you also provide us with special personal data, such as: e.g. when submitting health data voluntarily, we process this data on the basis of Art. 9 para. 2 lit. a) GDPR. If this is necessary for the intended profession, we require special categories of personal data on the basis of Art. 9 para. 2 lit. b) GDPR.

Use of products from Salesforce Germany GmbH

For customer service and to improve the user experience, we use the CRM module of Salesforce.com, represented in Germany by: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Munich, Germany. The address of the US parent company is: The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States.

Users' personal information will be used by Salesforce to process the requests and will not be shared with third parties. It may be necessary for the processing of the request, that the following data will be processed, e.g. e-mail address, name, address. If you contact us via the contact form on our website, the data collected there will be stored in Salesforce.

If users do not wish Salesforce to process their personal data, we offer alternative communication options for inquiries (post, e-mail, telephone, fax).

Legal basis for processing are our legitimate interests in an efficient processing of user requests in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

Salesforce Privacy Policy applies and can be found at the following URL: 
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Salesforce.com, Inc. itself is certified under the EU US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active), thereby ensuring compliance with the requirements of European Data Protection Law.

Transfer to logistics service providers

For the dispatch of your order, we will forward your address data and, if applicable, your e-mail address and telephone number for an appointment to the logistics company commissioned with the delivery.  The transfer of your data occurs for the execution of the contract on the basis of Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.

Transfer to reseller/manufacturer

Some products are shipped directly from the manufacturer to you. In this case, we will pass on your address data to the manufacturer for the delivery of your ordered goods. The transfer of your data occurs for the execution of the contract on the basis of Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.


Credit check
In order to be able to provide you with advance payments (payment on account, instalments, etc.), we must ensure that this type of payment transaction does not lead to misuse and protects consumers from economic overload. Our company is therefore affiliated with the credit reporting system of the credit bureau for protection against insolvency-based defaults, abuses due to unwillingness to pay as well as improper use by third parties (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Cologne).

Social networks
Due to our legitimate interests in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR to communicate and inform the users and interested parties of our services, we maintain various presences on social networks. To the extent that the providers of the respective platform obtain the consent of the users in the processing of personal data, this is done on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a), Art. 7 GDPR.

It is not impossible that personal data of users outside the European Union or the European Economic Area can be processed. This may make it difficult for those affected to enforce their services. Some social media platform providers are certified under the EU US Privacy Shield, which requires them to comply with European privacy standards.

The processing of personal user data takes place regularly for market research and advertising purposes. Based on the user data, profiles are created that make it possible, for example, to display advertisements that correspond to the alleged interests of the respective user. This is done regularly by placing cookies on the device used by the user.

Requests for information and the assertion of your rights should be made directly to the respective providers listed below, as only they have access to personal data of the users and can take appropriate measures and provide information.

If you still need help in exercising your rights, you can of course contact us.

We maintain a presence on the following social media sites:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (Facebook), Data Policy https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out Possibilities https://www.facebook .com/ads/preferences/? entry_product = ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/, EU US Privacy - Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Privacy Policy https://twitter.com/privacy, Opt-Out Opportunities https://twitter.com/personalization, EU US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google.  Youtube), Privacy Policy https://policies.google.com/privacy, Opt-Out-Options  https://adssettings.google.com/authenticated, EU US Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) - Privacy Policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out-Optionshttps://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, EU US Privacy Shieldhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) - Privacy Policy and Opt-Out-Options  https://privacy.xing.com/en/about-protection

Google Analytics
Tämä sivusto käyttää Google Inc.:n (”Google”) tarjoamaa Google Analytics -verkkoliikenteen analysointipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä, eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka auttavat meitä analysoimaan sivuston käyttöäsi. 

Tämän verkkosivun käyttöäsi koskevat, evästeen keräämät tiedot siirretään tavallisesti Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, johon ne tallennetaan. Jos IP-osoitteen anonymisointi on käytössä tällä sivustolla, IP-osoitteesi lyhennetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella tai muissa valtioissa, jotka ovat Euroopan talousalueen jäsenvaltioita. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, missä se lyhennetään. IP-osoitteen anonymisointi on käytössä tällä sivustolla. Google käyttää näitä tietoja sivuston ylläpitäjän puolesta analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, kootakseen raportteja verkkosivustolla tehdyistä toimista ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.

Google ei yhdistä selaimesi Google Analyticsille lähettämää IP-osoitetta muihin säilyttämiinsä tietoihin. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Jos teet näin, et ehkä voi käyttää sivuston kaikkia toimintoja. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käyttämästä sivuston käyttöäsi seuraavan evästeen tietoja (mukaan lukien IP-osoite). Se onnistuu, kun lataat ja asennat selaimen liitännäisen, joka on saatavilla osoitteesta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietojasi napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Se asettaa ns. opt-out-evästeen, joka estää tietojesi keräämisen, kun jatkossa käyt tällä sivustolla:
>Estä Google Analytics [linkki]<

Google will use this information on our behalf to evaluate your use of the website, compile reports about website activity and render other services for us, the website operator, associated with website and internet use.

Data will be processed based on your consent pursuant to Art. 6 (1) (1) a of the GDPR.

The recipient of the processed data is Google.

The personal data will be transmitted to the United States under the EU-US Privacy Shield based on the adequacy decision by the European Commission. You can view the certificate at https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

The data sent by us and linked to cookies, usernames (such as user ID) or advertising IDs will be automatically erased after 14 months. Data for which the retention period has expired will be automatically erased once per month.

You may revoke your consent at any time with effect for the future by preventing the storage of cookies through the appropriate setting on your browser software; however, please be aware that if you do so, you may not be able to use all the functions of this website to their full extent.

In addition, you can prevent the data generated by the cookie related to your use of the website (including your IP address) from being collected and processed by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

You can also prevent your data from being collected during future visits to this website by using opt-out cookies. To prevent Universal Analytics from collecting data across different devices, you will need to perform the opt-out on all systems you use.

The opt-out cookie will be set by clicking here:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 


YouTube in expanded data protection mode

We use the provider YouTube to embed videos. The videos have been embedded in expanded data protection mode [CV1]. Like most websites, however, YouTube also uses cookies to collect information about the visitors to their website. YouTube uses this information to collect video statistics, prevent fraud, improve user-friendliness and other things. This also establishes a connection with the Google DoubleClick network. When you start the video, this could trigger other data processing processes. We have no influence on this. More information about data protection at YouTube can be found in their data privacy statement: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


Google Doubleclick

Doubleclick by Google is a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google uses cookies to show you ads that are relevant to you. In this process, your browser will be assigned a pseudonymous identification number (ID) to check which ads have been displayed on your browser and which ads were clicked. The cookies do not contain any personal information. The use of DoubleClick cookies only allows Google and their partner websites to switch ads based on previous visits to our website or others on the internet. The information generated by the cookies will be transmitted to a Google server in the United States for evaluation and stored there. Google observes the data privacy regulations of the “Privacy Shield” agreement and is registered with the US Department of Commerce’s “Privacy Shield” programme. The data will only be transmitted by Google to third parties where required by law or in the context of order processing. Under no circumstances will Google conflate your data with other data collected by Google.

By using our website, you agree to the processing of data collected about you will be processed by Google and to the methods of data processing described above as well as the purpose specified. You can prevent the storage of cookies through the appropriate setting on your browser software; however, please be aware that if you do so, you may not be able to use all the functions of this website to their full extent. In addition, you can prevent the data generated by the cookies related to your use of the website (including your IP address) from being collected and processed by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link below the heading DoubleClick Expansion Deactivation. Alternatively, you can disable the Doubleclick cookies with this opt-out.


Rekisteröityjen oikeudet

a. Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on koska tahansa oikeus saada veloituksetta jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, jotka olemme tallentaneet ja joita käsittelemme.


Oikeus saada pääsy tietoihin sisältää tiedot käsittelyn tarkoituksesta; kyseessä olevat henkilötietoryhmät; vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; oikeutesi pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle; ja jos henkilötietoja ei kerätä sinulta, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; automaattisen päätöksenteon; sekä muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo ja – ainakin näissä tapauksissa – merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset sinulle.

Sinulla on oikeus myös tiedustella, onko henkilötietojasi siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja mitä asianmukaisia suojatoimia tällaiseen siirtoon käytetään.


b. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä käsittelyn tarkoitukseen liittyvässä laajuudessa.


c. Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy: Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; sinä peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; sinä vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai sinä vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan nojalla; henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti; henkilötietosi on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvan meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; henkilötietosi on kerätty GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Jos olemme julkistaneet henkilötietosi ja meillä on GDPR:n 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit sekä näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.


d. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: Kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja sinä vastustat henkilötietojen poistamista, mutta vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista; emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai sinä olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.

e. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän sitä estämättä, jos käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai julkisen vallan käyttämistä varten.

Voit myös pyytää meitä siirtämään henkilötietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että se on teknisesti mahdollista eikä vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.


f. Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Mikäli vastustat käsittelyä, me emme enää käsittele mitään henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, emme enää käsittele niitä tähän tarkoitukseen.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.


g. Oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevaan henkilötietojesi käsittelyyn.


h. Oikeus tietää käsittelystä
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelemmekö sinua koskevia henkilötietoja.

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, ota suoraan yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostilla osoitteeseen datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com tai puhelimitse numeroon +49 2735 70619 tai ota yhteys keneen tahansa muuhun työntekijäämme.

i.Right to lodge a complaint
In addition, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Art. 77 of the GDPR. You can generally contact the supervisory authority in your regular place of residence or workplace or our headquarters.

[---Error_NoJavascript---]