Tietosuojaseloste

Tietojesi suojaaminen on meille tärkeää

Olemme iloisia siitä, että olet kiinnostunut yrityksestämme, tuotteistamme ja palveluistamme. Haluamme sinun tuntevan olosi turvalliseksi ja tietävän, että henkilötietosi ovat turvassa, kun vierailet verkkosivustollamme. Suhtautumme tähän asiaan nimittäin erittäin vakavasti. EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisten tietosuojalakien noudattaminen on meille itsestäänselvyys.

Kun keräämme sinua koskevia tietoja, haluamme sinun tietävän, mitä tietoja keräämme ja kuinka niitä käytämme. Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sekä me että ulkopuoliset palveluntarjoajamme täytämme tietosuojaa koskevat lainsäädännön vaatimukset.

Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja käsitellään aina GDPR-lainsäädännön sekä muiden yhtiötämme velvoittavien tietosuojalakien ja ‑asetusten vaatimusten mukaisesti.

Sinun ei periaatteessa tarvitse luovuttaa henkilötietojasi, kun käytät sivustoamme. On kuitenkin tilanteita, joissa meidän on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle toivomasi palvelut.

Sama pätee, jos meidän pitää lähettää sinulle tietoja tai tuotteita, jotka olet tilannut, tai jos meidän on vastattava sinun esittämiisi kysymyksiin. Kun käsittely on tarpeen, ilmoitamme siitä sinulle asianmukaisesti.

Jos henkilötietojen käsittelylle ei ole lakisääteistä perustetta, pyydämme sinulta suostumuksen käsittelyyn.

Lisäksi tallennamme ja käsittelemme ainoastaan sellaisia tietoja, jotka olet antanut meille vapaaehtoisesti, tai soveltuvissa tilanteissa tietoja, jotka keräämme automaattisesti, kun vierailet verkkosivustollamme (esim. IP-osoitteesi, katselemasi sivut, käyttämäsi selaimen ja käyttöjärjestelmäsi tiedot, vierailusi päivämäärän ja kellonajan, käyttämäsi hakukoneet sekä lataamiesi tiedostojen nimet).

Jos käytät palveluitamme, keräämme yleensä vain ne tiedot, jotka tarvitsemme kyseisten palveluiden tarjoamiseen. Jos pyydämme muita tietoja, niiden antaminen ei ole välttämätöntä. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan pyydettyjen palvelujen toteuttamiseen ja omien, oikeutettujen etujemme turvaamiseksi.

Tietojen käsittelystä vastaava taho

GDPR-lainsäädäntöön ja kaikkeen muuhun EU-jäsenvaltioissa sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä ja muissa tietosuojaa koskevissa asioissa vastuullinen taho on:

Herr Christian Volkmer

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

Tel. 0941-2986930

Fax 0941-29869316

Mail datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Web www.projekt29.de

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Yhtiön tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Herr Christian Volkmer

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

Tel. 0941-2986930

Fax 0941-29869316

Mail c.volkmer@projekt29.de

Web www.projekt29.de

Voit koska tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme, mikäli sinulla on tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme antamiasi henkilötietoja kysymyksiisi vastaamiseen, tilaustesi käsittelyyn tai tarjotaksemme sinulle tiettyjä tietoja tai palveluita. Asiakassuhteen ylläpitämiseksi saattaa myös olla tarpeen, että yhtiömme tai meidän toimeksiannostamme toimiva palveluntarjoaja käyttää näitä henkilötietoja tarjotakseen sinulle tietoa tuotetarjouksesta tai tehdäkseen verkkokyselyitä, jotta voimme täyttää paremmin asiakkaiden vaatimukset ja vastata heidän kysymyksiinsä.

Kunnioitamme luonnollisesti sitä, jos et halua luovuttaa henkilötietojasi sellaiseen käyttöön, joka ei ole asiakassuhteen ylläpitoa (erityisesti suoramarkkinointiin tai markkinatutkimuksiin). Emme myy tai muulla tavoin luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Erityinen käyttö

Keräämme, käsittelemme ja käytämme antamiasi henkilötietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka olemme ilmoittaneet. Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi.

Keräämme tai siirrämme henkilötietoja valtion laitoksille tai viranomaisille, joilla on oikeus saada nämä tiedot ainoastaan silloin, kun laki tätä vaatii ja/tai meidän on tehtävä niin tuomioistuimen päätöksellä. Yhtiömme ja meidän toimeksiannostamme toimivien palveluntarjoajien työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus sekä velvoite noudattaa GDPR-tietosuoja-asetusta.

Tiedot, joita kerätään automaattisesti, kun käyt sivustollamme

Kun vierailet sivustoillamme, seuraavat tiedot tallennetaan organisatorisista ja teknisistä syistä: lataamasi sivut, käyttämäsi selain ja käyttöjärjestelmä, vierailusi päivämäärä ja kellonaika, käyttämäsi hakukoneet, lataamiesi tiedostojen nimet sekä IP-osoitteesi.

Kerätyt tiedot ovat välttämättömiä, jotta pystymme tarjoamaan sinulle asianmukaisen sisällön sivustollamme. Lisäksi näitä teknisiä tietoja analysoidaan anonyymisti pelkästään tilastollisiin tarkoituksiin, jotta voimme optimoida verkkosivustoa jatkuvasti ja kehittää sen suunnittelua sekä tarjota poliisiviranomaisille tutkinnassa tarvittavia tietoja kyberhyökkäyksen sattuessa. Nämä tiedot tallennetaan turvallisiin järjestelmiin erilleen muista henkilötiedoista. Yksittäisiä henkilöitä ei tunnisteta.

Yhteydenottomahdollisuudet verkkosivun kautta

Lakisääteisten velvoitteiden mukaisesi sivustollamme on yhteystiedot, joiden avulla voit ottaa meihin nopeasti yhteyttä sähköisesti ja keskustella suoraan kanssamme. Nämä tiedot tarkoittavat sähköpostiosoitetta ja tarvittaessa myös yhteydenottolomaketta.

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella, antamasi henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Näitä sinun vapaaehtoisesti antamiasi tietoja käytetään tiedustelusi käsittelyyn tai tarvittaessa yhteydenottoon. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen poistaminen ja niiden käytön estäminen

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen asiaankuuluvan tarkoituksen toteuttamista varten tai niin kauan kuin organisaatiotamme koskevat lakiperusteiset velvoitteet edellyttävät. Säädösten mukaisesti henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelyn tarve poistuu tai kun lain määräämä säilyttämisaika päättyy, ellei laki vaadi meitä säilyttämään tietoja pidempään. Sellaisessa tilanteessa säilytettävien tietojen käyttö estetään.

Rekisteröityjen oikeudet

a. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on koska tahansa oikeus saada veloituksetta jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, jotka olemme tallentaneet ja joita käsittelemme.

Oikeus saada pääsy tietoihin sisältää tiedot käsittelyn tarkoituksesta; kyseessä olevat henkilötietoryhmät; vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; oikeutesi pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle; ja jos henkilötietoja ei kerätä sinulta, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; automaattisen päätöksenteon; sekä muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo ja – ainakin näissä tapauksissa – merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset sinulle.

Sinulla on oikeus myös tiedustella, onko henkilötietojasi siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja mitä asianmukaisia suojatoimia tällaiseen siirtoon käytetään.

b. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä käsittelyn tarkoitukseen liittyvässä laajuudessa.

c. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy: Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; sinä peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; sinä vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai sinä vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan nojalla; henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti; henkilötietosi on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvan meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; henkilötietosi on kerätty GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Jos olemme julkistaneet henkilötietosi ja meillä on GDPR:n 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit sekä näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

d. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: Kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja sinä vastustat henkilötietojen poistamista, mutta vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista; emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai sinä olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.

e. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän sitä estämättä, jos käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai julkisen vallan käyttämistä varten.

Voit myös pyytää meitä siirtämään henkilötietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että se on teknisesti mahdollista eikä vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

f. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Mikäli vastustat käsittelyä, me emme enää käsittele mitään henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, emme enää käsittele niitä tähän tarkoitukseen.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

g. Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevaan henkilötietojesi käsittelyyn.

h. Oikeus tietää käsittelystä

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelemmekö sinua koskevia henkilötietoja.

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, ota suoraan yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostilla osoitteeseen datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com tai puhelimitse numeroon +49 2735 70619 tai ota yhteys keneen tahansa muuhun työntekijäämme.

Automatisoitu päätöksenteko

Vastuullisena organisaationa emme sovella automatisoitua päätöksentekoa emmekä profilointia.

Säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan lakisääteisen säilytysajan umpeuduttua, mikäli niitä ei enää tarvita sopimuksen täytäntöönpanoon tai laatimiseen.

Lainmukaiset käsittelyperusteet

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön erityistä tarkoitusta varten, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Jos käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa sinä olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Joissakin tapauksissa, esim. verovelvoitteiden täyttämiseksi, meillä saattaa olla lakisääteinen velvollisuus käsitellä henkilötietoja. Näissä tapauksissa lakisääteiset käsittelyperusteet on lueteltu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa. Joissakin harvinaisissa tapauksissa tietoja saatetaan käsitellä sinun tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojelemiseksi. Tällaisessa poikkeustapauksessa käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan. Käsittely voi myös perustua GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Näin on laita, jos käsittely on tarpeen yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut. Meillä katsotaan olevan tällainen oikeutettu etu, jos olet asiakkaamme. Jos käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, oikeutettu etumme on päivittäisen liiketoimintamme harjoittaminen.

Henkilötietojen toimittaminen

Lainsäädäntö tai sopimukset voivat jossakin määrin edellyttää henkilötietojen toimittamista. Tästä syystä sinun on ehkä annettava henkilötietojasi meille käsiteltäväksi, jotta voimme esimerkiksi tehdä sopimuksen kanssasi. Esimerkki on sopimuksen teko, missä yhteydessä henkilötietojen antaminen on välttämätöntä. Ilman henkilötietojen antamista sopimuksen teko on mahdotonta.

Voit halutessasi keskustella tietosuojavastaavamme kanssa ennen henkilötietojesi luovutusta. Hän kertoo, perustuuko henkilötietojen luovutusvaatimus kyseisessä tapauksessa lainsäädäntöön vai sopimukseen, ja mitä seurauksia tietojen luovuttamatta jättämisestä olisi.

Tietoturva

Henkilötietojen käsittelystä vastaavana organisaationa olemme toteuttaneet tekniset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet, joilla suojaamme henkilötietojasi katoamiselta, poistamiselta, väärentämiseltä ja luvattomalta käytöltä. Kaikkia tietoja käsitteleviä työntekijöitämme ja muita henkilöitä sitoo GDPR-lainsäädäntö sekä muu tietosuojaa ja salassapitovelvollisuutta koskeva lainsäädäntö.

Kun henkilötietoja kerätään ja käsitellään, tiedot salataan kryptografisesti ennen niiden siirtämistä, jotta kolmannet osapuolet eivät voi käyttää niitä luvattomasti. Tietoturvatoimenpiteitämme arvioidaan jatkuvasti suhteessa teknologian kehitykseen. Internetin välityksellä tapahtuva tiedonsiirto on kuitenkin perusluonteeltaan haavoittuvaa, joten ehdotonta suojaa ei voida

taata.

Muutokset tietosuojaan liittyviin ehtoihimme

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuutta ja tietoturvaa koskevia toimenpiteitämme, silloin kun se on teknologian kehittymisen vuoksi tarpeellista. Näissä tilanteissa päivitämme myös tietosuojaselostettamme. Sen vuoksi sinun tulee aina tutustua tietosuojaselosteemme ajantasaiseen versioon.

Linkit

Jos käytät sivustoillamme olevia, muille sivustoille johtavia linkkejä, tämä tietosuojaseloste ei kata niitä. Sivustoillemme linkkejä lisätessämme varmistamme, että linkin lisäämisajankohtana ei ole mitään ilmeistä syytä olettaa, että kohdesivusto rikkoisi sovellettavaa lainsäädäntöä. Emme kuitenkaan pysty vaikuttamaan siihen, noudattavatko muut palveluntarjoajat tietosuoja- ja tietoturvamääräyksiä.

Perehdy siis muiden palveluntarjoajien sivustoilla kyseisten sivustojen tietosuojaselosteisiin.

Evästeet

Jos käyt jollakin sivustollamme, saatamme tallentaa koneellesi tietoja evästeinä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka web-palvelin lähettää selaimellesi ja jotka selain tallentaa tietokoneesi kiintolevylle.

Ainoa henkilötieto, joka evästeisiin tallentuu, on internetin yhteyskäytäntöosoite (”IP-osoite”). Tätä tietoa käytetään, jotta voimme automaattisesti tunnistaa sinut, kun palaat verkkosivustolle, ja pystymme helpottamaan sivuston käyttöäsi. Evästeiden avulla voimme mm. muokata sivustoa kiinnostusten kohteidesi perusteella tai tallentaa salasanasi, niin ettet joudu syöttämään sitä joka kerran, kun käyt sivustolla.

Voit luonnollisesti selata sivustojamme myös ilman evästeitä. Jos et halua, että pystymme tunnistamaan tietokoneesi, kiellä evästeiden tallennus kiintolevylle valitsemalla ”Älä salli evästeitä” selaimen asetuksista. Selaimen asetuksista voit myös poistaa tietokoneellesi jo tallennetut evästeet. Ohjeet tähän löydät oman selaimesi tekijän ohjetiedoista. Jos et hyväksy mitään evästeitä, kaikki tarjoamamme palvelumme eivät välttämättä toimi.

Lapset ja nuoret (alaikäiset)

Alle 18-vuotiaiden ei tule luovuttaa meille mitään henkilötietojaan ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Emme pyydä mitään henkilötietoja lapsilta tai nuorilta, emmekä kerää tällaisia tietoja tai siirrä niitä kolmansille osapuolille.

Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google Inc.:n (”Google”) tarjoamaa Google Analytics -verkkoliikenteen analysointipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä, eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka auttavat meitä analysoimaan sivuston käyttöäsi.

Tämän verkkosivun käyttöäsi koskevat, evästeen keräämät tiedot siirretään tavallisesti Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, johon ne tallennetaan. Jos IP-osoitteen anonymisointi on käytössä tällä sivustolla, IP-osoitteesi lyhennetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella tai muissa valtioissa, jotka ovat Euroopan talousalueen jäsenvaltioita. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, missä se lyhennetään. IP-osoitteen anonymisointi on käytössä tällä sivustolla. Google käyttää näitä tietoja sivuston ylläpitäjän puolesta analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, kootakseen raportteja verkkosivustolla tehdyistä toimista ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.

Google ei yhdistä selaimesi Google Analyticsille lähettämää IP-osoitetta muihin säilyttämiinsä tietoihin. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Jos teet näin, et ehkä voi käyttää sivuston kaikkia toimintoja. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käyttämästä sivuston käyttöäsi seuraavan evästeen tietoja (mukaan lukien IP-osoite). Se onnistuu, kun lataat ja asennat selaimen liitännäisen, joka on saatavilla osoitteesta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietojasi napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Se asettaa ns. opt-out-evästeen, joka estää tietojesi keräämisen, kun jatkossa käyt tällä sivustolla:

[---Error_NoJavascript---]